We blijven auto’s kopen

Door de afschaffing van de ecokorting en de verhoging van het voordeel van alle aard (VAA) hoopt de regering enkele honderden miljoenen binnen te halen. De voorspelde implosie van de autoverkoop is uitgebleven.

Het aantal inschrijvingen door particulieren is tijdens de eerste helft van het jaar fors gedaald na de boom van eind 2011. Tijdens de eerste zes maanden van 2012 is de particuliere verkoop met 18,5 procent teruggelopen in vergelijking met het eerste semester van 2011. De particuliere klant kiest ook opnieuw meer voor benzinemotoren. Dat heeft alles te maken met het wegvallen van de ecopremie. Het segment van de kleine, zuinige auto’s krijgt de zwaarste klappen, wat resulteert in een stijging van de gemiddelde CO2-uitstoot met 4,9 procent.

Tweede opvallende vaststelling: de verkoop van bedrijfswagens blijft nagenoeg stabiel, ondanks de verhoging van het voordeel van alle aard (VAA). Er is wel een verschuiving naar auto’s met kleinere motoren, die minder verbruiken en gemiddeld 5,9 procent minder CO2 uitstoten.

De autoverkoop aan zelfstandigen is gedaald met 38,7 procent. Hier heeft de forse verhoging van het VAA ervoor gezorgd dat vele zelfstandigen op zoek zijn gegaan naar creatieve oplossingen om te ontsnappen aan de verhoogde fiscale druk. Heel wat zelfstandigen kopen hun wagen nu privé aan en betalen zichzelf een kilometervergoeding uit.

De voorspelde implosie van de autoverkoop is evenwel uitgebleven; Febiac schat dat dit jaar ongeveer 485.000 nieuwe auto’s zullen worden verkocht. Dat is fors minder dan de 572.000 van het recordjaar 2011, maar gezien de economische context zeker geen dramatisch resultaat. Volgens Febiac-topman Luc Bontemps zit de kans er dik in dat de regering het gros van de vooropgestelde miljoenenbuit binnenhaalt. ‘De bedrijfswagenmarkt heeft tegen alle verwachtingen in goed standgehouden in het eerste semester. Dat betekent dat de economische bedrijvigheid in ons land op peil blijft, en dat is goed nieuws voor iedereen.’

Alle geruststellende woorden ten spijt, klaagt de sector steen en been. Heel wat kleine en middelgrote dealers staan aan de rand van de afgrond. Dat heeft volgens Bontemps te maken met de moordende concurrentie tussen de merken en met de forse daling van de winstmarges. ‘Merken die teren op de particuliere verkoop beleven moeilijke tijden en zien hun rentabiliteit teruglopen. Beterschap op korte termijn zit er niet aan te komen. Ik verwacht dan ook een verdere concentratie van de sector, zoals we de voorbije jaren ook in onze buurlanden hebben zien gebeuren. Om levensvatbaar te zijn, moet een dealer een voldoende grote omzet kunnen realiseren en over een voldoend groot afzetgebied beschikken. Een schaalvergroting lijkt onafwendbaar. Daarnaast is de sector constant op zoek naar goed opgeleide medewerkers. De sector, het beleid en de onderwijsinstellingen moeten hierover meer overleggen en samenwerken.’

Uit de Febiac-cijfers blijkt ook dat de verkoop van elektrische en hybridewagens in 2012 met bijna een kwart is teruggelopen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bontemps: ‘De regering heeft geen gehoor willen geven aan onze oproep om de aankoop van een hybride of elektrische auto fiscaal te belonen. Omdat de optelsom van cataloguswaarde en CO2-uitstoot te hoog uitvalt, is een milieuvriendelijke auto nu intrinsiek te duur geworden. Ik hoop dat de overheid snel werk maakt van stimulerende maatregelen en dat ze het goede voorbeeld geeft, door haar eigen wagenpark in versneld tempo aan te vullen met elektrische voertuigen en de parkeerruimten in de stad uit te rusten met elektrische laadpalen. Ik raad onze ministers aan om eens een kijkje te gaan nemen in Nederland of Noorwegen, waar elektrische auto’s en hybrides een vast onderdeel van het straatbeeld zijn geworden. Precies omdat de overheid milieuvriendelijk koopgedrag op allerlei manieren faciliteert en beloont.’

Urbain Vandormael

Partner Content