Waarom EV’s ook trager rijden met smogalarm

Bij smogalarm wordt de snelheid op de snelweg beperkt tot 90km/u, ook voor elektrische voertuigen. © GF
Gert Verhoeven journalist

Een smogalarm betekent onder andere een verlaging van de maximumsnelheid op belangrijke verkeersassen. Dit zorgt voor een polemiek of de snelheidsbeperking ook zinvol is voor emissievrije elektrische voertuigen.

Automobilisten worden voornamelijk op snelwegen geconfronteerd met de lagere maximumsnelheid die van 120 tot 90 km/u gaat. Door die ingreep wordt het fijn stof dat voornamelijk afkomstig is van verbrandingsmotoren teruggedrongen, wat de luchtkwaliteit ten goede komt. Omdat elektrische voertuigen geen verbrandingsmotor hebben, zou het aannemelijk zijn om deze maatregel niet aan EV-rijders op te leggen. Tal van specialisten wrongen zich recent in allerlei bochten om te bewijzen dat de snelheidsverlaging ook voor elektrische voertuigen te verantwoorden is.

Een vaak gehoord argument is dat ook de remmen fijn stof genereren. Feit is echter dat elektrische voertuigen in hoofdzaak op de motor afremmen om elektriciteit te winnen en daarbij ontstaat geen stof. Een ander argument sloeg op de banden die sneller slijten bij EV’s en op die manier meer (rubber-)stof veroorzaken. EV-banden slijten effectief sneller, enerzijds omdat de flanken meer worden belast door het hogere gewicht en anderzijds omdat een elektrische auto al vanaf de start het volledige motorkoppel levert.

Bekeuringen

Dat zorgt voor pittige acceleraties, maar ook extra bandenslijtage omdat die soms zelfs (even) doorslippen. Die slijtage is echter veel minder aan de orde op de snelweg waar het voertuig meestal aan een constante snelheid rijdt. De reden waarom de snelheidsbeperking dan toch voor iedereen hoort te zijn, is vooral van praktische aard.

Bij eventuele bekeuringen is het immers te complex om te ‘filteren’ welke auto elektrisch en welke thermisch wordt aangedreven. Bovendien is snelheidsverschil tussen verkeersdeelnemers een veel grotere oorzaak van ongevallen dan de absolute snelheid.

Tot slot nog even dit: de meeste EV-rijders zijn geen vragende partij om sneller te rijden. Wie ervaring heeft met elektrische voertuigen weet dat een lagere kruissnelheid op de snelweg het ideale recept is om meer kilometers uit de batterij te halen…

Partner Content