Toyota, Nissan en Honda gaan waterstof promoten

Toyota, Nissan en Honda slaan de handen in elkaar om de ontwikkeling van waterstofstations voor brandstofcelvoertuigen te versnellen.

De concrete maatregelen die de drie constructeurs zullen nemen, worden later bepaald. Om de verkoop van brandstofcelvoertuigen te stimuleren, is er naast een aantrekkelijk productaanbod ook een uitgebreid netwerk van waterstofstations nodig. Infrastructuurbedrijven doen er momenteel alles aan om een dergelijk netwerk uit te bouwen ondanks de moeilijkheden die de installatie en uitbating van waterstofstations met zich meebrengen. Brandstofcelvoertuigen blijven immers zeldzaam. In zijn strategisch plan voor waterstof- en brandstofcelvoertuigen van juni 2014 wees de Japanse overheid op het belang van een snelle ontwikkeling van waterstofstations om de verkoop van brandstofcelvoertuigen te stimuleren. De overheid ondersteunt de installatie van waterstofstations met subsidies. Die worden nu aangevuld met een reeks bijkomende incentives om de vraag naar brandstofcelvoertuigen op te drijven. Zo zal de overheid ook de kosten voor het uitbaten van waterstofstations gedeeltelijk subsidiëren. De drie constructeurs willen enerzijds de populariteit van brandstofcelvoertuigen stimuleren en anderzijds het bijtanken vereenvoudigen. Ze zien dan ook in dat er naast de inspanningen van de overheid en infrastructuurbedrijven ook steun moet komen van de constructeurs om de ontwikkeling van waterstofstations te versnellen. Enkel zo kunnen de doelstellingen van het bovenvermelde strategische plan – waarop tevens de subsidies van de overheid gebaseerd zijn – gerealiseerd worden. De drie constructeurs zullen zich meer bepaald engageren voor concrete initiatieven, zoals een deel van de kosten dragen voor de werking van waterstofstations. Brandstofcelvoertuigen kunnen een belangrijke rol spelen in de waterstofsamenleving van de toekomst. Toyota, Nissan en Honda willen daartoe bijdragen door het gebruik van brandstofcelvoertuigen te verspreiden.(Belga)

Partner Content