‘Emissieloos autorijden: het kan en wij weten hoe het moet’

Elektrisch autorijden is in een stroomversnelling terechtgekomen © .

Vanaf 2026 komen enkel nog broeikasvrije bedrijfswagens in aanmerking voor een 100 procent fiscale aftrek. Het voornemen van de nieuwe federale regering levert verdeelde reacties op, lof komt er van LeasePlan-topman Portier.

LeasePlan, een van oorsprong Nederlands bedrijf opgericht in 1963, is wereldwijd marktleider op het vlak van wagenparkbeheer, actief in 32 landen en staat in ons land op nummer vier. Vijf jaar geleden heeft de Belgische tak beslist om zijn eigen wagenpark tegen 2021 volledig elektrisch te maken en zijn wagenaanbod voor de klanten tegen 2030 volledig emissieloos te maken.

Volgens Johan Portier, CEO van LeasePlan, zijn de plannen van de federale regering om het volledige bedrijfswagenpark uitstootvrij te maken een goed idee. ‘Wanneer ik een balans opmaak van de voorbije tien jaar kan ik niet anders dan vaststellen dat dé politiek geen ambitie, geen visie en geen concreet stappenplan heeft op het vlak van mobiliteit.Ik spreek bewust van dé politiek omdat zowat alle politieke overheden in ons land een vinger in de pap hebben wanneer het over mobiliteit in de brede betekenis zin van het woord gaat. Sommige aspecten zijn federale materie, andere behoren tot de bevoegdheden van de gewesten en over nog andere beslist de gemeenteraad. De versnippering van bevoegdheden is bijzonder nefast om ingrijpende maar noodzakelijke veranderingen in gang te zetten. Het ontbreekt aan een centraal commando: vraag aan om het even welke politicus hoeveel laadpalen ons land nodig heeft en ik geef u op een briefje dat hij of zij daar geen concreet antwoord op heeft.’

Een opmerkelijk statement van een bedrijf dat er alle baat bij heeft dat het zoveel mogelijk auto’s op de baan heeft.

Johan Portier: ‘Wie heeft ooit gezegd dat onze missie eruit bestaat om zoveel mogelijk wagens op de baan te hebben? Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat men ons in een hoekje wil duwen waar wij helemaal niet thuishoren. Daarom herhaal ik hier en nu dat het doel van LeasePlan erin bestaat bij te dragen aan duurzame mobiliteit. Vijf jaar geleden zijn wij rond de tafel gaan zitten om te brainstormen over de vraag waar wij als bedrijf in 2025 en 2030 willen staan. Wij hebben daar behoorlijk veel tijd in geïnvesteerd omdat het antwoord op die vraag bepalend was en is voor de toekomst van LeasePlan. Wij hebben ons breed geïnformeerd en trends en voorspellingen grondig geanalyseerd. Op basis van de output van die brainstormsessies hebben wij een prioriteitenlijst opgesteld die ik in drie woorden kan samenvatten: elektrisch, gedeeld en autonoom. In die volgorde en met de kanttekening dat wij het goede voorbeeld willen geven. Vandaar de beslissing om ons eigen wagenpark tegen 2021 volledig elektrisch te maken en dat van de klanten emissieloos tegen 2030. Dat is geen peptalk of loze beloften waarmee wij een goede beurt willen maken in de media. Neen, dat zijn concrete engagementen. Zo hebben wij in onze ondergrondse parkeergarage 37 laadpalen geïnstalleerd voor onze medewerkers en hebben zopas 30 Polestar 2-modellen toegevoegd aan ons wagenpark. Wij bewijzen dat emissieloos autorijden kan én hoe het moet!’

Johan Portier steunt het voornemen van de nieuwe federale regering voor het emissieloos autorijden.
Johan Portier steunt het voornemen van de nieuwe federale regering voor het emissieloos autorijden.© .

U bent hard in uw kritiek aan het adres van de politiek, maar terzelfdertijd steekt u een uitnodigende hand uit naar de politieke overheden.

Portier: ‘Ik zie wat ik zie en dat levert een frustrerend beeld op. Eén voorbeeld ter illustratie: het gewest Brussel telt nu 150 publieke laadpalen en stelt 11.000 publieke laadpalen tegen 2035 in het vooruitzicht. Kijk ik over de grens stel ik vast dat in de regio Amsterdam 35.000 laadpalen als doel vooropgesteld worden en dat de regionale overheid inmiddels opdracht heeft gegeven aan het Franse energiebedrijf Total om 20.000 nieuwe laadpalen te installeren. Het verschil in aanpak is duidelijk. Toch kijk ik de toekomst hoopvol tegemoet. De nieuwe federale regering heeft in haar beleidsverklaring heel concrete beloften gedaan met betrekking tot emissieloos autorijden. De eerste stap is hiermee gezet. Het is nu wachten op de uitvoeringsbesluiten die klaarheid moeten scheppen over de manier waarop zij haar beloften wil waarmaken, welke fiscale behandeling zij voor ogen heeft voor de sector van de bedrijfswagens. Die moet voor wat mij betreft transparant en eerlijk zijn. Tot nader bericht ga ik ervan uit dat de politieke wil aanwezig is om werk te maken van een toekomstgericht mobiliteitsbeleid. Een tweede punt is dat het modellenaanbod aan elektrische auto’s snel toeneemt, wat ook geldt voor hun autonomie. Bovendien worden elektrische auto’s goedkoper naarmate de concurrentie tussen de grote merken toeneemt en de investeringskost over een veel groter aantal exemplaren kan worden afgeschreven.

We hebben nog tot en met 2025 om de plannen te realiseren. In de bedrijfswereld van nu is dat een eeuwigheid.

Johan Portier, CEO Leaseplan

Tenslotte: We hebben nog tot en met 2025 om de plannen te realiseren. In de bedrijfswereld van nu is dat een eeuwigheid. Op voorwaarde dat wij die tijd efficiënt gebruiken, geloof ik dat emissieloos autorijden een realistische doelstelling is. Vandaar dat ik een uitnodigende hand uitsteek naar de politiek. Leasemaatschappijen kunnen een positieve bijdrage leveren in de transitie die er zit aan te komen. Grosso modo vernieuwt het bedrijfswagenpark om de vier jaar, onze klanten rijden met de nieuwste modellen en opteren voor de modernste technologie die beschikbaar is. De transitie heeft maar kans op slagen als dé politiek onze uitgestoken hand aanneemt én bereid is een maatschappelijk debat aan te gaan over de mobiliteit van de toekomst. Mobiliteit is een zeer complex kluwen dat veel verder gaat dan het product auto. Mobiliteit heeft ook te maken met het grootstedelijk beleid, met de rol van het openbaar vervoer en niet onbelangrijk, met de ontwikkeling van het fenomeen thuiswerken. Dat zijn beleidsdomeinen waar wij geen invloed op hebben maar die wel een enorme impact hebben op onze business. Door met elkaar te spreken en door kennis en ervaringen uit te wisselen, kunnen we van elkaar leren én wijzer worden.’

Elektrische laadpaal van Blue Corner
Elektrische laadpaal van Blue Corner© .

Autodelen is een tweede topic voor LeasePlan. Het gaat echter niet zo goed met dit soort projecten in ons land, enkele zijn een stille dood gestorven. Nog niet van gedacht veranderd?

Portier: ‘Om van autodelen een winstgevend businessmodel te kunnen maken, heb je klanten en een minimum aan schaalgrootte nodig en die heeft een klein land als België niet. Onze grootsteden zijn gewoon te klein om gedeelde mobiliteit financieel succesvol te kunnen organiseren. Maar er zijn andere vormen van autodelen mogelijk, op bedrijfsniveau bijvoorbeeld. Heel wat leasewagens staan meer stil dan ze rijden, dat is kapitaal dan niet rendeert. Waarom niet meerdere personeelsleden gebruik laten maken van één bedrijfsauto. Nu is dat altijd een één-op-één-relatie maar ik kan mij voorstellen dat er innovatievere formules te bedenken zijn die het bedrijf minder geld kosten én een gezondere en efficiëntere mobiliteit opleveren. Sowieso evolueren wij naar een samenleving waarin mensen hun keuze voor deze of gene vorm van mobiliteit afhankelijk maken van hun mobiliteitsprofiel en reële behoeften, veel meer dan dat nu het geval is. Waarom een auto kopen als je die zorgeloos en voordelig kan leasen? De transitie van autobezit naar autogebruik is volop aan de gang en opent nieuwe perspectieven voor onze sector. Weet bovendien dat openbaar vervoer ook een vorm van autodelen is die bovendien nog veel potentie heeft.’

De automerken willen ons doen geloven dat de zelfrijdende wagen er binnenkort zit aan te komen maar herhalen ze daarmee niet dezelfde fout die ze gemaakt hebben met betrekking tot de elektrische auto? Wanneer zullen uw klanten een autonoom rijdende auto kunnen bestellen?

Portier: ‘De technologie gaat razendsnel vooruit, ook op dit vlak. Toch zie ik een veralgemeende toepassing van autonoom rijden niet realiseerbaar voor 2030. Je hebt aan de ene kant de technologie ontwikkeling en aan de andere kant de regelgeving op nationaal en supranationaal vlak. En dan is er nog de vraag: wie is waar wanneer voor verantwoordelijk ingeval van een ongeval? Van een bedrijf als LeasePlan mag je verwachten dat het ook hier over nadenkt. Autonoom rijden zal ervoor zorgen dat mobiliteit anders wordt beleefd. Zich verplaatsen en terzelfdertijd mails lezen en beantwoorden, dat zal perfect kunnen. Er staan ons nog boeiende tijden te wachten.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content