Ecoscore auto’s gaat vooruit, maar leasewagens blijven achter

VAB verwacht vroege vrijdagspits en zaterdag files op lokale wegen richting skigebieden © belga

De gemiddelde ecoscore van het verzamelde wagenpark in Vlaanderen, een graadmeter voor de milieuvriendelijkheid van voertuigen, is ook in 2019 gestegen. Wel is het zo dat de CO2-uitstoot minder sterk daalt dan de voorgaande jaren.

Dat deelt het Vlaams departement Omgeving mee.

De globale ecoscore van de 3,5 miljoen personenwagens die in 2019 ingeschreven waren in Vlaanderen bedraagt 62,2. De voorbije jaren steeg de gemiddelde score telkens ongeveer met 1 punt per jaar. Dat was ook in 2019 het geval. Opvallend is dat bij de nieuw ingeschreven wagens de ecoscore merkelijk hoger ligt bij particulieren (69,8) dan bij lease- (67,7) of bedrijfswagens (67,9).

De cijfers gaan enkel over personenwagens, niet over bestel- of vrachtwagens. Ze brengen verschillende schade-effecten in rekening: klimaatverandering (broeikaseffect), luchtkwaliteit (effecten op gezondheid en natuur) en geluidshinder. Hoe hoger de score, hoe beter. Vlaanderen ontdieselt, met bijna evenveel ingeschreven diesel- als benzinewagens in 2019.

Leasewagens

Maar het valt op dat ook hier de leasewagens achterblijven: minder dan de helft van de nieuwe leasewagens is uitgerust met een benzinemotor, terwijl dat bij particulieren ruim acht op de tien is. ‘Dit verschil valt de verklaren doordat de fiscale maatregelen, de lagere belasting op inverkeerstelling, niet gelden voor leasewagens’, klinkt het in het perscommuniqué.

De gemiddelde ecoscore van een dieselwagen is met 57,2 veruit de laagste, bijna 10 punten lager dan die voor benzinewagens, die 66,4 bedraagt. Elektrische voertuigen hebben de hoogste gemiddelde ecoscore (84,3), voor waterstofvoertuigen (79) en voertuigen op aardgas (77,6).

Het aandeel alternatieve voertuigen in het wagenpark, zoals volledig elektrische of plug-in hybride, hybride, cng, lpg en waterstof, blijft met 3 procent klein. Wel neemt hun aandeel toe. Bij de nieuwe wagens gaat het om 8 procent.

Een veel groter aandeel in de nieuw ingeschreven wagens nemen de SUV’s in. Zij waren goed voor 41 procent, terwijl dit in 2013 nog 17 procent was. Ook meer dan de helft van de plug-in hybrides en lpg’s zijn SUV’s.

Die grote stijging heeft een negatieve impact op de gemiddelde ecoscore, klinkt het. Want de ecoscore voor SUV’s, die gemiddeld zwaarder en krachtiger zijn en dus meer verbruiken en CO2-uitstoten, ligt 1,4 punt lager dan voor andere voertuigen.

Partner Content