De ene zijn dood, is de andere zijn brood! Volgens Gocar DATA, specialist in data-analyse van de automarkt, is de vraag naar tweedehandsbenzinewagens de voorbije twee jaar met 70 procent gestegen. Waarbij het einde van de hausse nog niet in zicht blijkt: 6 op de 10 Belgen die vandaag op zoek zijn naar een occasiewagen kiezen voor een benzine. Het slechte nieuws is dat amper 1 op de 5 occasies die te koop staat, een benzinewagen is. Parallel is de vraag naar tweedehandsdieselwagens sinds september 2015 met 30 procent gedaald, van 71 naar 41 procent.
...

De ene zijn dood, is de andere zijn brood! Volgens Gocar DATA, specialist in data-analyse van de automarkt, is de vraag naar tweedehandsbenzinewagens de voorbije twee jaar met 70 procent gestegen. Waarbij het einde van de hausse nog niet in zicht blijkt: 6 op de 10 Belgen die vandaag op zoek zijn naar een occasiewagen kiezen voor een benzine. Het slechte nieuws is dat amper 1 op de 5 occasies die te koop staat, een benzinewagen is. Parallel is de vraag naar tweedehandsdieselwagens sinds september 2015 met 30 procent gedaald, van 71 naar 41 procent. De feiten op een rijtje. Een diesel verbruikt minder brandstof en stoot minder CO22 uit dan een vergelijkbare benzinemotor. Daarentegen stoot een dieselmotor beduidend meer fijnstof en NOx uit, waarvan bewezen is dat ze bijzonder schadelijk zijn voor uw en mijn gezondheid. Maar dat hebben opeenvolgende regeringen er niet van weerhouden om, onder druk van de transportsector en werkgeversorganisaties, de diesel decennialang een voorkeursbehandeling te geven. Dat gebeurde via lage accijnzen op de dieselbrandstof en fiscale incentives voor de honderdduizenden dieseleigenaars en rijders voor wie een dieselwagen van het bedrijf een vorm van verdoken loon was en is waarop de werkgever geen sociale lasten moe(s)t betalen. België is kampioen op het vlak van het bedrijfswagenbezit! Dat de schadelijke uitstoot van dieselwagens een negatieve impact heeft op de luchtkwaliteit en dus op onze gezondheid, daar hebben de dames en heren excellenties in de Wetstraat nooit wakker van gelegen. Na dieselgate en onder druk van de publieke opinie zijn de beleidsmakers plots wakker geschoten. Quasi van vandaag op morgen is de diesel kop van jut geworden. Niet alleen de accijnzen op dieselbrandstof zijn fors gestegen, dat geldt ook voor de rijtaks en BIV. Komt daar nog bij dat heel wat stadsbesturen in binnen- en buitenland overwegen om een dieselverbod in te voeren voor hun grondgebied. Zo'n verbod kan verstrekkende gevolgen hebben en zorgt voor ongerustheid onder de bevolking én een verstoring van de markt. Niemand kan met zekerheid voorspellen wat er ons ter zake te wachten staat. Wie overweegt een nieuwe auto te kopen, weet niet wat te doen en stelt de aankoop uit, voor zo ver dat mogelijk is. De automerken en tweedehandsautoverkopers anticiperen en bieden nooit geziene kortingen voor wie alsnog een diesel wil kopen. Terzelfdertijd proberen ze de consument gerust te stellen wat betreft de toekomst van de diesel. Zij doen dat zonder dat zij over garanties vanwege de politiek beschikken. Zo'n houding is niet van aard om het geschonden vertrouwen te herstellen, ook al hebben ze gelijk met hun bewering dat de nieuwste generatie diesels milieuvriendelijker is dan een doorsnee benzinewagen. Voor de merkverdelers en autoverkopers zijn alle middelen goed, ze vechten voor hun voortbestaan. Hun winstmarges zijn de vorige jaren almaar kleiner geworden, rijk worden met de verkoop van auto's zit er al langer niet meer in. Na dieselgate zien hun situatie én toekomst er nog bedenkelijker uit. Aan de ene kant zitten ze met een grote voorraad aan nieuwe en occasie diesels, aan de andere kant beschikken ze over te weinig nieuwe en tweedehandsbenzinewagens om aan de sterk gestegen vraag te kunnen voldoen. Volgens Gocar DATA loopt de levertijd voor sommige benzinemodellen op tot 9 à 10 maanden. Bij 27 van de meest populaire modellen blijkt dat maar liefst 80 procent van het occasieaanbod uit diesels bestaat. Terwijl in 2015 diesels na gemiddeld 47 dagen een nieuwe eigenaar vonden, zijn er dat inmiddels 54 geworden - tendens stijgend. Wat in een kapitaalintensieve business een negatieve evolutie is. In bankmiddens is te horen dat ruim de helft van alle merkdealers en autoverkopers vandaag met verlies werkt en regelrecht afstevent op een faillissement. Bij gebrek aan een echte uitweg uit de crisis, proberen sommigen hun occasiediesels in het buitenland te slijten. Hierover Marc Gros, analist bij Gocar DATA: "De Belgen hebben een erg negatief beeld over dieselwagens gekregen. Bovendien rijden we gemiddeld minder kilometers per jaar met de wagen, door onder andere de files. Voor wie jaarlijks minder dan 20.000 kilometers aflegt, is een benzinewagen financieel de betere keuze. De merkdealers en verkopers van tweedehandsauto's hebben die plotse gedragswijziging niet voelen aankomen en betalen daar nu de rekening voor. Een tijdelijke oplossing bestaat erin om hun stockdiesels buiten België aan de man te brengen. Wie dat op het juiste tijdstip en in de juiste regio doet, kan het verlies aan omzet enigszins compenseren, maar meer ook niet." De eerlijkheid gebiedt mij hieraan toe te voegen dat de situatie van de diesel in onze buurlanden niet verschilt van ons land. Ook in Duitsland, Frankrijk of Nederland wordt de diesel met de vinger gewezen. En wie gelooft er nog dat de Hongaren, Polen of Russen bereid zijn om veel geld op tafel te leggen voor milieuvervuilende diesels? Die tijd is voorbij en gelukkig maar, luchtvervuiling kent geen grenzen. Voor de Europese Commissie en het Europees Parlement ligt hier een belangrijke taak weggelegd, beide krijgen bovendien een unieke kans om hun politieke geloofwaardigheid te demonstreren na een reeks van beslissingen in dit dossier die meer vragen oproepen dan antwoorden geven. Gocar DATA tot slot zegt de autosector te willen ondersteunen via analyses van de evolutie van de internationale automarkt. Het beschikt naar eigen zeggen over gegevens van 15 miljoen wagens verspreid over 25 landen en distilleert hieruit rapporten die professionelen kunnen helpen om hun aan- en verkoopstrategieën aan te passen en/of te verbeteren. De specialist in data-analyse van de automarkt heeft de ambitie om op termijn uit te groeien tot de hoofdspeler op de Europese automarkt.