Demir (N-VA): ‘Kleine groep fraudeurs veroorzaakt grote schade aan luchtkwaliteit’

Een kleine groep die fraudeert met de uitstoot van zijn voertuig veroorzaakt grote schade aan de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit een diepgaand onderzoek door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in opdracht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). ‘Onze luchtkwaliteit kan enorm verbeteren als de emissiefraude in Vlaanderen verder wordt teruggedrongen’, zegt de minister.

Het gaat bijvoorbeeld om vrachtwagens waarvan de katalysator niet werkt door fraude met AdBlue (stof om katalysator te laten werken, red.). Die stoten tot vijftien keer meer uit dan voertuigen die wel in regel zijn. Maar ook oude dieselmotoren, van voor 2019, stoten veel meer stikstofoxiden uit dan de fabrikanten beloven. ‘Het terugdringen van AdBlue-fraude, fabrikantenfraude en roetfilterfraude kan de uitstoot van schadelijke stoffen met respectievelijk 40, 70 en zelfs 80 procent terugdringen’, zegt minister Demir, die voor het opvoeren van de strijd tegen die fraude besprekingen startte met bevoegd minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Verkeer is in Vlaanderen de grootste bron van stikstofdioxide en de tweede grootste bron van primair fijn stof, die samen verantwoordelijk zijn voor 1.500 à 1.800 vroegtijdige overlijdens per jaar.

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een innovatief meetprogramma van ‘remote sensing’ (sensoren op de openbare weg, red.) op verschillende plaatsen in Vlaanderen. De uitstoot van 200.000 voorbijrijdende voertuigen werd er gemeten. Het ging om een wereldprimeur. ‘De techniek laat toe om gericht de uitstoot van verschillende voertuigmodellen onderling te vergelijken. Op die manier kunnen verdachte modellen diepgaander worden onderzocht en de fabrikanten worden aangesproken’, klinkt het.

Maar ook een kleine groep van individuele voertuigeigenaars is verantwoordelijk voor een groot deel van de luchtvervuiling. ‘Het kan gaan om gebrekkig onderhoud, maar vaak is er ook fraude in het spel. Eén Euro VI vrachtwagen die zijn katalysator uitschakelt om onderhoudskosten te besparen, stoot evenveel stikstofoxiden uit als vijftien reglementaire vrachtwagens. Ook eigenaars van personenwagens durven illegale aanpassingen doen, zoals het verwijderen van hun roetfilter. Op die manier stoten ze meer dan honderd keer zo veel fijn stof uit.’

Vlaanderen wil de fraude aan banden leggen, enerzijds door het toezicht op fabrikanten te verscherpen door een robuust testprogramma op te zetten. Zo werkt de VMM actief mee aan een betere Euro 7-norm. Om fraude bij eigenaars aan banden te leggen, wordt de technische keuring versterkt. Vanaf 1 juli 2022 wordt een verbeterde roettest ingevoerd die roetfilterfraude veel beter kan opsporen. VMM werkt ook een testprocedure uit om problemen met de uitstoot van stikstofoxiden aan te pakken. Daarnaast zullen fraudeurs in de toekomst ook door politie en wegeninspectie van de baan kunnen worden gehaald dankzij de ‘remote sensing’.

Partner Content