BMW is nummer één op de Belgische automarkt. Dat blijkt zwart op wit uit het maandelijks Febiac-overzicht van de inschrijvingen van nieuwe inschrijvingen voor de maand januari 2017. Dat is opmerkelijk vermits het Duitse luxemerk het jaar 2016 afsloot op plaats drie, op een respectabele afstand van de koplopers Renault en Volkswagen. Dat BMW nu doorstoot naar plaats nummer één heeft ermee te maken dat het Duitse premiummerk uitzonderlijk sterk staat op de fleetmarkt en dat de leasingmaatschappijen nieuwe inschrijvingen die gepland zijn voor het einde van het jaar worden uitgesteld tot begin van het nieuwe jaar. Die truc levert een hogere restwaarde op bij de wederverkoop, op het einde van het leasecontract.
...

BMW is nummer één op de Belgische automarkt. Dat blijkt zwart op wit uit het maandelijks Febiac-overzicht van de inschrijvingen van nieuwe inschrijvingen voor de maand januari 2017. Dat is opmerkelijk vermits het Duitse luxemerk het jaar 2016 afsloot op plaats drie, op een respectabele afstand van de koplopers Renault en Volkswagen. Dat BMW nu doorstoot naar plaats nummer één heeft ermee te maken dat het Duitse premiummerk uitzonderlijk sterk staat op de fleetmarkt en dat de leasingmaatschappijen nieuwe inschrijvingen die gepland zijn voor het einde van het jaar worden uitgesteld tot begin van het nieuwe jaar. Die truc levert een hogere restwaarde op bij de wederverkoop, op het einde van het leasecontract. Vergelijken we het aantal inschrijvingen van nieuwe BMW's in november 2016 met dat van januari 2017 dan stellen we inderdaad vast dat er tijdens de voorbije maand een derde meer BMW's werden ingeschreven. Leggen we de cijfers van januari 2017 naast die van januari 2016 dan valt ook op dat het Duitse merk 23,68 procent meer wagens heeft ingeschreven - ondanks de negatieve stemming onder de bevolking. Mercedes deed zo mogelijk nog beter en scoorde 29,47 procent hoger in vergelijking met januari 2016. Mercedes heeft ook op wereldvlak BMW voorbijgestoken. Sowieso zetten de Duitse luxemerken hun opmars onverminderd voort, insiders gaan ervan uit dat de volumemerken Renault en VW in de loop van het jaar hun verloren leiderspositie in ons land opnieuw zullen heroveren. Het nieuwe jaar heeft een zeer hoopgevende start gekend, met een bijna recordaantal salonbezoekers en een stijging van de autoverkoop in de maand januari met 16,64 procent. Slechts enkele merken verkochten minder auto's: DS (- 29,07 %), Lancia (- 23,53 %), Dacia (- 11,51 %), Smart (- 7,33 %), Suzuki (- 6,33 %), Jeep (- 1,81 %) en Mini (- 0,30 %). Er worden dus opnieuw meer auto's verkocht in ons land, maar wordt er ook meer geld verdiend door de sector? De vraag stellen, is ze beantwoorden: neen. De marges worden almaar kleiner door de moordende concurrentie op de Europese markten, over de grenzen heen. Aan de ene kant breidt het aanbod constant uit. Wandel een showroom van Audi, BMW of Mercedes binnen en je weet niet wat je ziet. Keuze te over en dat in omzeggens alle marktsegmenten. Op hun beurt zien de volumemerken zich genoodzaakt om hun modellenaanbod uit te breiden en op te waarderen richting premium. Dat vergt echter enorme investeringen, ook vanwege de dealers. Die moeten hun infrastructuur aanpassen en dat kost miljoenen euro's. Investeringen van die omvang overstijgen meestal de financiële mogelijkheden van de familiale garagebedrijven, de kaalslag gaat onverminderd voort. Hij moet bovendien op zoek naar nieuwe en sectorvreemde medewerkers met andere competenties dan automechanica of een traditionele salesopleiding. De nieuwe generatie auto's schuift immers in snel tempo op in de richting van rijdende smartphones die je 's avonds in de stekker steekt. De eerste en tweede generatie garagisten hebben decennialang goed hun boterham verdiend, voor de derde generatie ziet de toekomst er veel minder rooskleurig uit. Het traditionele garagebedrijf heeft afgedaan! Dat moet plaatsmaken voor een modern dienstencentrum dat mobiliteitsoplossingen aan zijn klanten aanbiedt. De activiteiten reiken plots veel verder dan de verkoop en onderhoud van auto's wat hen ertoe verplicht beroep te doen op specialisten uit uiteenlopende sectoren. Voeg daar aan toe dat de invoerders hun dealers elk jaar (soms onrealistisch) hogere targets opleggen. Worden die niet gehaald, hebben de betrokken dealers geen recht op een bonus en missen zij daardoor een niet onbelangrijk deel van hun inkomen. De tijd dat invoerders en dealers aan één zeel trokken, die is voorbij. In de meeste gevallen staan ze met getrokken messen tegenover elkaar. Geschat wordt dat de helft van de merkvertegenwoordigers vandaag met verlies werkt en dat hun financiële reserves opgebruikt zijn. Sterker nog, vele garagisten staan voor het bankroet. Het voorbeeld van BMW bewijst hoe groot de omvang en impact van de leasingmarkt in ons land is. Ter informatie: 7 procent van het totaal ingeschreven voertuigen in ons land is een leasingwagen. Die komt na enkele jaren professioneel gebruik op de tweedehandsmarkt terecht waar hij vervolgens aan een tweede leven begint. Trekt de leasingsector de kaart van duurzame mobiliteit, en dat gebeurt, dan heeft dat een gunstig effect op korte én lange termijn. Op korte termijn omdat leasingrijders een grote doelgroep is die meestal ook veel kilometers rijdt. Op lange termijn omdat het aanbod van milieuvriendelijke voertuigen op de tweedehandsmarkt vergroot. De omslag is volop aan de gang nu het aanbod aan plug-in hybrides en 100 procent elektrisch aangedreven wagens uitbreidt én de overheid fiscale voordelen toekent aan wie met een milieuvriendelijke auto rijdt. Die profiteert immers van een aanzienlijk lager voordeel alle aard (VAA) en laat zich bovendien minder snel afschrikken door nieuwe technologieën, omdat eventuele kosten door kinderziekten ten laste van de leasingmaatschappij vallen. Door de korte looptijd van de contracten - gemiddeld zo'n vier jaar - versnellen de leasingvoertuigen de invoering van de nieuwste technologieën. Daarnaast faciliteren de leasing- en verhuurmaatschappijen de keuze van de klant door het restwaarde- en onderhoudsrisico te dragen en helpen ze bedrijven door tools aan te bieden om de totale kostprijs van de verschillende alternatieven te vergelijken en door commerciële acties te voeren op groene alternatieven, zoals pakketaanbiedingen van elektrische voertuigen met laadinfrastructuur of systemen voor verbruik voor verbruiksbeheer. Tenslotte heeft netbeheerder Eandis zich ertoe verbonden om tegen 2020 zo'n 2500 openbare laadpalen te installeren in het kader van het plan 'Clean Power for Transport'. Hopelijk komen die initiatieven nog op tijd om de opwarming van onze planeet te stoppen, voor het te laat is.