Tot voor een paar maanden leek de diesel op weg naar een stille dood. Die was na dieselgate plots kop van jut voor alles wat er misliep in de wereld, niemand die het nog aandurfde om publiekelijk zijn verdediging op te nemen. Te groot de druk van de politiek en de terechte verontwaardiging bij de bevolking. De media pakten dag na dag uit met sensationele uitspraken van gezaghebbende opiniemakers met slechts één constante... de diesel moet dood!
...