Vlaamse regering laat centra voor autokeuring doorlichten

Uitlaatpijpen.

Vanaf volgende week is het overal in Vlaanderen opnieuw mogelijk om zonder afspraak naar de autokeuring te gaan. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) maandag gecommuniceerd na overleg met de sector.

De Vlaamse regering laat een audit uitvoeren waarin de klantgerichtheid van de centra voor autokeuring wordt doorgelicht. Dat heeft Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) aangekondigd na een overleg met de sector. De audit moet de volledige werking van de betrokken private bedrijven in kaart brengen. Dus niet enkel de omstreden afsprakenregeling die vorige week hier en daar tot lange wachtrijen en verkeershinder leidde.

Zowel de operationele als de financiële aspecten van de autokeuringscentra zullen in de audit worden opgenomen, met het oog op “operationele en organisatorische bijsturingen om de autokeuring vlotter en klantgerichter te laten verlopen”, klinkt het bij het kabinet van minister Peeters.

Het rapport moet de Vlaamse situatie – waarbij spelers zoals SBAT en KM in respectievelijk Oost- en West-Vlaanderen de keuringen uitvoeren – vergelijken met de ons omringende regio’s en buurlanden.

De vermelde keuringsbedrijven kregen vorige week kritiek nadat het storm liep bij enkele stations in Oost- en West-Vlaanderen. Daar was een beperkt aantal keuringen zonder afspraak mogelijk, wat uiterst lange wachtrijen en verkeershinder veroorzaakte. Maar de audit moet dus ook in de rest van Vlaanderen meerdere aspecten van de sector doorlichten.

Of het systeem – dat voor de bewuste bedrijven de facto neerkomt op een monopoliepositie met vastgeklikte prijzen – in vraag wordt gesteld, is maandag niet duidelijk.

De voorbije dagen werd in sommige kringen gesuggereerd dat bijvoorbeeld ook garagehouders een autokeuring zouden moeten kunnen uitvoeren. Maar het kabinet van Peeters wil niet op de zaken vooruitlopen en zegt “dat het huidige systeem hiermee niet per se in vraag wordt gesteld, maar we pogen wel mogelijke optimalisaties te bekijken en te beoordelen.”

Een exacte tijdslijn wordt nog niet gecommuniceerd, maar “we willen de audit zo snel mogelijk, en de benchmark ook op korte termijn opstarten”, licht het kabinet nog toe.

Autokeuring kan vanaf volgende week overal zonder afspraak

Vanaf volgende week is het overal in Vlaanderen opnieuw mogelijk om zonder afspraak naar de autokeuring te gaan. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) maandag gecommuniceerd na overleg met de sector.

In Oost- en West-Vlaanderen, en een deel van Vlaams-Brabant, was het sinds vorige week hier en daar uitzonderlijk mogelijk om een auto zonder afspraak aan te bieden. Maar op de gekozen dagen leidde dat bij de keuringscentra in kwestie tot een stormloop, uiterst lange wachtrijen en verkeershinder.


De problemen begonnen begin deze maand, toen de keuringscentra van SBAT in Oost-Vlaanderen en KM in West-Vlaanderen na de coronapandemie gedeeltelijk een autokeuring zonder afspraak hadden heringevoerd. Sinds de eerste uitbraak was voor een keuring steeds een afspraak nodig. Maar het regime zorgde voor een overrompeling op de schaarse locaties waar een autokeuring zonder afspraak uitgevoerd kon worden. Deels omdat een afspraak in enkele keuringsstations vele weken op voorhand moet worden ingepland.


“Voor veel mensen blijkt deze vrije aanbieding een belangrijk vangnet maar is één dag per week ontoereikend”, zegt Peeters na het overleg. De minister ziet amper problemen in de rest van Vlaanderen, waar een keuring zonder afspraak steeds kon. “Ik heb geëist dat alle keuringscentra zich zo snel mogelijk aanpassen”, klinkt het maandag. “De keuringscentra moeten bovendien kunnen garanderen dat iemand die voor een herkeuring terug moet komen, dit binnen de voorzien periode kan.”


De nieuwe regeling gaat in vanaf dinsdag 16 augustus, dat betekent dat het huidige regime deze week nog van kracht is. “Iedereen is welkom, maar niet onbezonnen”, zegt Sofie Vanhout van sectorfederatie GOCA Vlaanderen. “Raadpleeg de webcams en druktebarometers. Als je om 7u ’s ochtends ziet dat men op straat staat aan te schuiven, is het geen goed moment om te vertrekken. Stel het dan enkele uren of dagen uit, afhankelijk van hoeveel tijd je nog hebt op je keuringsbewijs.” GOCA zegt dat keuringscentra waar vorige week problemen waren, de komende weken in nauw overleg zullen staan met de betrokken politiezones.


“Vanaf volgende week zullen we opnieuw auto’s keuren met en zonder afspraak, alle dagen van de week”, zegt Vanhout. “Maar het zal een overgangssituatie zijn met moeilijke situaties tot gevolg.” De omslag naar een regeling waar meer eigenaars zonder afspraak een keuring kunnen laten uitvoeren, zal gradueel gebeuren. “Want mensen met een afspraak moeten ook gehonoreerd worden.”


De huidige regeling voorziet 80 procent capaciteit die op afspraak wordt ingevuld, 20 procent zonder afspraak. “Dat gaan we gradueel optrekken naar 40 tot 50 procent zonder afspraak, zoals het was voor corona. Maar het zal gefaseerd uitgerold worden om de afsprakenkalender opnieuw vrij te maken.”

Partner Content