97,3 procent van een afgedankt voertuig in België wordt gerecycleerd

© .

Ons land behoort tot de Europese koplopers inzake recyclage van auto-onderdelen. Beheerorganisatie Febelauto stelt op het Autosalon bovendien het nieuwe consortium Watt4Ever voor, dat een tweede leven zoekt voor gebruikte industriële batterijen van elektrische voertuigen.

‘Welke andere branche kan zeggen dat ze 97,3 procent van alle onderdelen recycleert?’ Catherine Lenaerts, directeur van Febelauto, kan mooie cijfers voorleggen. ‘Van die 97,3 procent is dan ook nog eens 24 procent bestemd voor hergebruik: de motor, de spiegels, … Het recyclagemateriaal belandt in een shredder en wordt op 12 seconden tijd vermalen tot fijne snippers.’

‘Met behulp van optische technologie, zeeftechnieken en densiteitbaden worden metalen en plastic gescheiden. Zo krijgen we terug grondstoffen waarmee we nieuwe auto’s kunnen maken. Als je op het Autosalon een auto koopt, weet dan dat de brandstoftank en de bumper van gerecycleerde materialen zijn vervaardigd.’

Hoe heeft België die toppositie bereikt? Lenaerts: ‘Uit noodzaak. Ons land legt bedrijven hoge stortkosten op voor hun afval. Er is dus grote financiële druk om afval te beperken. We hebben een lange weg afgelegd, hoor. Goed 20 jaar geleden kwamen we amper aan 77 procent recyclage. Vandaag komt men van over de hele wereld naar België om te kijken hoe wij recycleren.’

Kan het nog beter? Lenaerts: ‘Het streefdoel is 100 procent. We blijven zoeken naar nuttige toepassingen voor de verwerking van die laatste 2,7 procent. Wat overblijft, is een zeer heterogene massa van isolatieschuim, allesbehalve evident om te recycleren. Niemand wilt slapen op een matras van gerecycleerd isolatieschuim.’

Het recycleren van elektrische auto’s is een stiel apart. Lenaerts: ‘Vijf jaar geleden hebben we een mandaat gekregen van de automobielsector om ook elektrische wagens, meer bepaald de batterijen in die voertuigen, te recycleren. Door de hoogspanning in die voertuigen zijn daar extra risico’s aan verbonden en is voorzichtigheid geboden. Vandaar dat Febelauto enkel werkt met erkende centra die strikt worden gecontroleerd. Ongeveer 30 procent van de batterijpacks krijgt een tweede leven, 70 procent gaat naar recyclage. We slagen erin om kostbare grondstoffen terug te winnen uit afval. Het nieuwe consortium Watt4Ever, waar Febelauto deel van uitmaakt, neemt de taak op zich om afgedankte industriële batterijen van de e-mobiliteit om te vormen tot hoogwaardige groene batterijsystemen.’

Catherine Lenaerts, directeur van Febelauto
Catherine Lenaerts, directeur van Febelauto© .

Voor meer relevante informatie, zie ook Een voertuig kopen

Partner Content