Autismepionier Asperger werkte actief mee aan euthanasieprogramma nazi’s

Hans Asperger © /

De Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger, die zijn naam gaf aan het Aspergersyndroom, een vorm van autisme, heeft actief meegewerkt aan het euthanasieprogramma van de nazi’s. Dat zegt Herwig Czech van de Geneeskundige Universiteit van Wenen in een nieuwe studie.

Doel van dat programma was het behouden van de genetische zuiverheid van het Germaanse volk door het systematisch vermoorden van mensen die misvormd of gehandicapt waren of die leden aan een vorm van psychiatrische ziekte.

Het beeld dat van Asperger tot nu toe bestond, was dat hij een hevig tegenstander was van het nationaalsocialisme. ‘Het gaat erom dat iemand die de laatste jaren bijna als verzetsstrijder werd geëerd, een proef aan de hand van bronnen niet doorstaat’, aldus Czech.

Hij raadpleegde onder meer persoonlijke dossiers van de kinderarts en gevallenstudies van zijn patiënten. Czech onderstreept dat Asperger weliswaar geen grote rol speelde in het euthanasieprogramma, maar hij was wel een opportunist. ‘Hij wist zich aan te passen aan het naziregime, en door publiekelijk zijn loyauteit te tonen, werd hij beloond met perspectieven om carrière te maken.’

Volgens de studie verwees dokter Asperger twee zwaar gehandicapte meisjes, respectievelijk twee en vijf jaar oud, rechtstreeks door naar het beruchte centrum ‘Am Spiegelgrund’ in het psychiatrische ziekenhuis Steinhof in Wenen. De kliniek was onderdeel van het euthanasieprogramma van de nazi’s. Zo’n 800 jongens en meisjes stierven er door vergiftiging. De twee meisjes stierven officieel door een longontsteking.

De overlevering wou tot nog toe dat Asperger zich inzette voor de integratie van moeilijke kinderen in de samenleving. Volgens Czech werd daarbij echter over het hoofd gezien dat de kinderarts daarmee niet zwaar gehandicapte kinderen bedoelde. Die waren in zijn ogen niet te genezen.

Het Aspergersyndroom is een lichte vorm van autisme en wijst op een contact- en communicatiestoornis. Patiënten gedragen zich meestal sociaal onaangepast. Op specifieke vlakken zijn ze deels echter meer dan gemiddeld begaafd.

Partner Content