Asbestvervuiling Kapelle-op-den-Bos: richtnorm asbest in bodem overschreden

(Belga) De richtnorm voor niet-gebonden asbest is in de bodem en het slib van een beek bij een voormalige stortplaats van Eternit in Kapelle-op-den-Bos overschreden. Dat heeft de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM vrijdag bekendgemaakt. In het water werd geen asbest aangetroffen.

Een erkend deskundige nam in opdracht van OVAM een bodem- en slibstaal en een watermonster van de beek in Kapelle-op-den-Bos af. Het staal overschrijdt nu met een concentratie van niet-gebonden asbestvezels van 46 milligram per kilogram droge stof de richtnorm voor niet-gebonden asbest, die op 10 milligram per kilogram droge stof ligt. De aangetroffen verontreiniging heeft volgens OVAM wellicht haar oorsprong in het voormalige stortterrein van Eternit, dat grenst aan de beek. “Omwille van het potentiële risico voor mens en milieu bij verspreiding in de omgevingslucht van de niet-hechtgebonden asbestvezels zijn verdere maatregelen noodzakelijk”, meldt OVAM, die daarbij opmerkt dat de waarde beduidend onder de risicodrempel voor dringend optreden blijft (100 milligram per kilogram droge stof). De asbestvezels kunnen enkel vrijkomen indien de grachtenbedding uitdroogt en er graafwerken in worden uitgevoerd. “Het aanwezige water en het natte slib vermijden een directe verspreiding”, aldus OVAM. De afvalstoffenmaatschappij legt het bedrijf Eternit wel op om onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige binnen 14 dagen maatregelen te nemen, zodat een verspreiding of opwaaiing van asbestvezels vermeden wordt. Ook moet een verder beschrijvend bodemonderzoek plaatsvinden. Het college van burgemeester en schepenen van Kapelle-op-den-Bos komt vrijdagavond samen om zich te beraden over de zaak. (MDM)

Partner Content