Antwerpse politie gaat vaker drones inzetten

Politie Antwerpen © Belga Image

De stad Antwerpen en politiezone Antwerpen hebben een voorbereidende analyse rond dronegebruik door de politie afgerond. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal de politie nu structureel drones gaan inzetten bij taken als toezicht op manifestaties, ondersteuning bij interventies of beeldvorming bij rampen.

In 2018 gaf de Antwerpse gemeenteraad aan de korpschef al de toestemming om een drone met mobiele camera zichtbaar in te zetten op zijn grondgebied. Er volgden een aantal proefprojecten, waaronder testvluchten van politie en brandweer in de Sint-Andrieswijk in 2019 en de inzet van drones tijdens een voetbalwedstrijd eind 2020. Recent werd een voorbereidende analyse afgerond, onder meer met betrekking tot het inzetkader, de beeldregistratie en beelddoorstroming naar eenheden op het terrein. ‘Nu deze analyse is afgerond, en na goedkeuring door de gemeenteraad, zal de politie het gebruik van drones integreren in de reguliere werking’, laat de stad Antwerpen weten.

Wettelijk kader

Er wordt een brede waaier aan inzetmogelijkheden vermeld, vooral bij opdrachten van de bestuurlijke en gerechtelijke politie. Onder meer toezicht bij manifestaties en evenementen, operationele ondersteuning bij politionele hulpverlening of tussenkomst, beeldvorming bij rampen, criminaliteit en overlast en doorzoeking van terreinen worden als voorbeelden aangehaald. De inzet van drones zal steeds gebeuren op basis van een vooraf vastgesteld inzetkader en volgens het geldende wetgevende kader en strikte procedures met respect voor het gegevensbeschermingsrecht, zegt de stad. De camera wordt gebruikt op openbare of publiek toegankelijke plaatsen. De drone kan enkel op vordering van het openbaar ministerie of met machtiging van de bevoegde magistraat ingezet worden op meer private locaties.

Partner Content