Jan Nolf

Antwerpse KI verwijst 11 verdachten naar rechtbank in zaak rond Jonathan Jacob

Jan Nolf Erevrederechter en justitiewatcher

Half goed nieuws voor de familie van Jonathan Jacob: alle verdachten worden vervolgd, maar het Antwerps parket blijft uit de wind, zegt oud-vrederechter Jan Nolf.

Dat justitie langzaam maalt, weten we. Dat ze één familie twee keer op dezelfde ochtend maalt, is zeldzaam.

Een nooit eerder gezien gevoel voor timing maakte dat de familie van Jonathan Jacob vanmorgen om 9 uur in de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling verwacht werd en vader Jan Jacob 30 minuten later in het Vlinderpaleis.

Het werd daarnet een hectische tocht met advocaat Peter Callebaut van de ene zitting naar de andere. Die weeral merkwaardige timing stemt tot nadenken. Van empathie kan de Antwerpse kalendermanager binnen justitie alvast niet verdacht worden.

Jan Jacob met advocaat Peter Callebaut (L)
Jan Jacob met advocaat Peter Callebaut (L)© Jan Nolf

De familie Jacob was vanmorgen aan de Waalse Kaai paraat voor de al een maand lang uitgestelde uitspraak van de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI).

De KI oordeelt over de vervolging van de instelling die Jonathan niet opnam, de Mortselse commissaris die de ‘bottinnekes’ opriep, en het gespierd en gemaskerd gezelschap dat een naakte patiënt bestormde.

Vader Jan Jacob moet zich ondertussen onder de tovenaarshoeden van het Vlinderpaleis verantwoorden.

De klacht tegen hem: ‘misbruik van het inzagerecht’ van het strafdossier: de door hem ruiterlijk erkende vrijgave van de beelden voor de ondertussen internationaal gelauwerde Panorama – reportage die heel het land ondersteboven zetten van verontwaardiging.

Opmerkelijk: de ‘bottinekes’ hebben het van de Antwerpse onderzoeksrechter verkregen onder hun flitse Amerikaans schuilnamen klacht te mogen neerleggen: de Rambo cultuur infiltreert dus ook justitie zelf.

Opmerkelijke ommezwaai in de zaak van Jonathan Jacob

Voor de KI heeft het Antwerpse parket-generaal net voor de zomer de ommezwaai gemaakt door de vervolging van alle betrokkenen te eisen. Het Antwerps parket wou dat ooit anders: enkel de vervolging van de instelling die Jonathan zou geweigerd hebben. “Zou”, want finaal zou het parket – bij monde van de substituut va dienst K.D.L. – de vordering tot collocatie ingetrokken hebben.

Ondertussen wordt het Antwerps parket niet meer geleid door procureur Herman Dams: die werd eergister avond door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen voor de vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Ook aan de top het parket-generaal gebeurde ondertussen de aflossing van de wacht van Yves Liégeois.

Ook voor de inverdenkingstelling van vader Jan Jacob zelf was er een coup de théâtre.

Het Antwerps parket vraagt nu zelf diens buitenvervolgingstelling omdat de voorwaarden van het wel heel specifiek “misdrijf” van art. 406 ter Strafwetboek niet vervuld zijn.

Over dat laatste wordt wellicht ten vroegste binnen een maand beslist.

Het arrest van de KI is ondertussen bekend. Alle verdachten (directeur, dokter, commissaris en alle 8 bottinnnekes worden voor de correctionele rechtbank gedaagd.

Het arrest hervormt dus hun buitenvervolgingstelling op vraag van ok het parket – generaal.

Noteer wel: nu werden enkel voldoende “bezwaren” weerhouden, en iedereen geniet verder het vermoeden van onschuld.

Dat is half goed nieuws voor de familie Jacob, want voorafgaand aan de Panorama-uitzending offerde justitie enkel de betrokkenen uit de medische sector op. Nu ook de tinnen soldaatjes.

Daar klemt dus het schoentje. Door het parket-generaal niet uit te nodigen nog eens na te denken over de rol van het Antwerps parket in het fataal gebleken “bevel tot platspuiten” blijft de magistratuur nu zo opnieuw uit de wind.

Immers wordt de vraag van de familie Jacob om aanvullend onderzoek uit te voeren naar de beslissingsvorming van het Antwerps parket afgewezen.

Nu afwachten wie van de verdachten de eventuele procedurestap naar cassatie zou zetten.

In zijn recent Humo interview maakte de familie Jacob via vader Jan Jacob nochtans opnieuw haar punt: “ik ben niet uit op wraak. Ik wil alleen de waarheid. Ik heb al voorgesteld via slachtofferbemiddeling rond de tafel te gaan zitten”. Voor de Rambo’s was dat blijkbaat geen optie.

Nu reageert Jan Jacob wat beduusd: “het is onwezenlijk. Straks ben ik 5 jaar lang met die zaak bezig. Ik had hier nooit mogen staan”.

Partner Content