Antwerpse jongeren hebben grotendeels positief beeld van politie

"Dode en zwaargewonde na schietincident met politie in Antwerpen" © belga

Een grootschalige bevraging bij voornamelijk jongeren wijst uit dat er over het algemeen een positief beeld van de politie leeft bij de Antwerpse bevolking.

Jongeren spreken zich wel iets negatiever uit dan ouderen. Tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond zijn er weinig verschillen, negatieve ervaringen met de politie zorgen wel voor een lagere score.

De bevraging die de Antwerpse lokale politie door onderzoeksbureau Made4it liet uitvoeren dateert al van 2019, maar de resultaten zijn vanwege de coronacrisis pas nu verwerkt geraakt. 80 procent van de 4.569 respondenten geeft de politie een positieve score, 13 procent laat zich negatief uit. De gemiddelde score op een schaal van -3 tot +3 is 1,0. De helft van de respondenten geeft wel aan niet persoonlijk in contact te zijn gekomen met de politie.

Opvallend is onder meer dat er weinig verschillen blijken tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond. Bij die laatste groep zijn er wel iets meer die aangeven onrespectvol taalgebruik of bevooroordeeld gedrag vanwege de politie te hebben ervaren of gezien. ‘We zijn tevreden met dit resultaat, maar we gaan niet op onze lauweren rusten en we gaan hiermee aan de slag om nog meer werk te maken van een nieuwe politiecultuur’, zegt korpschef Serge Muyters. ‘Diversiteit doorheen het hele korps wordt bijvoorbeeld stilaan de normaalste zaak van de wereld.’

‘Dit is geen reactie op de actualiteit en maatschappelijke beroering van de afgelopen weken’, verwijst Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) naar onder meer de Black Lives Matter-protesten. ‘We zijn hier al lang mee bezig, ook op het vlak van beleid voeren. We verrichtten eerder al pionierswerk op het vlak van het dragen van bodycams en door eigen rekrutering stijgt het aandeel van mensen van vreemde origine in het korps.’

De Wever zegt begrip te hebben voor de jongeren met een migratieachtergrond die menen dat ze vaker aan identiteitscontroles worden onderworpen dan anderen. ‘Maar je gaat daar nooit een één-op-één-verhouding in krijgen gezien bijvoorbeeld de daderprofielen’, zegt hij. ‘Het is wel belangrijk dat controles correct en vriendelijk gebeuren en daar werken we ook aan.’ De bevraging dateert van voor de coronacrisis, maar De Wever denkt niet dat die een langdurige (negatieve) impact zal hebben op de beeldvorming over de politie. ‘De coronacrisis is een incident, ze is niet van structurele aard’, zegt hij. ‘We hebben die situatie trouwens niet op een draconische manier aangepakt en ik denk dat dat de juiste keuze was.’

De komende jaren wil de Antwerpse politie verder blijven inzetten op diversiteitsopleidingen, eigen rekrutering en het meer bekend maken van de manieren om een klacht in te dienen wanneer je je onheus behandeld voelt. Specifiek voor jongeren werkt het korps een ‘Young Police Ambassador Camp’ uit waar aan meer wederzijds begrip tussen politie en jongeren zal worden gewerkt.

Partner Content