‘Anderhalve meter afstand op school? Bijna onmogelijk om toe te passen’

Elke Decruynaere. © belga

Gents schepen van onderwijs Elke Decruynaere loopt al twee weken rond met een onbehaaglijk gevoel. ‘Ik mis aandacht voor het spelende kind’, zegt de schepen. ‘Als scholen de letter van het draaiboek Onderwijs moeten volgen, namelijk ook anderhalve meter afstand houden op de speelplaats van de lagere school, dan wordt het onmogelijk om de scholen te heropenen.’

‘Nu staat er dat kinderen onder 12 jaar, eender waar op school, anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden’, legt Decruynaere uit. ‘Dat baart vele directeurs zorgen. Het is zelfs bijna onmogelijk om dat toe te passen. Ik kreeg van een directeur zelfs te horen dat, als men dit echt letterlijk moet toepassen, zijn school mogelijk niet open zal gaan. Je kan deze vraag niet stellen aan kinderen onder de 12 jaar, dat is niet leefbaar. ‘Pas op, hou afstand, je bent te dicht’. Zoiets kan je niet de hele tijd roepen.’

https://twitter.com/ElkeDecruynaere/status/1258254914267930625Elke Decruynaerehttps://twitter.com/ElkeDecruynaere

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0

Bovendien wijst Decruynaere op een discrepantie in de draaiboeken. ‘In het draaiboek van Kind & Gezin voor de Kinderopvang, ook voor kinderen onder 12 jaar, staat dat je niet moet verwachten van kinderen dat ze de regels van social distancing respecteren op de speelplaats. We spreken hier over dezelfde kinderen van 12 jaar. Op school mag het niet, in de kinderopvang wel. Dit zou gewoon in beide draaiboeken hetzelfde advies moeten zijn en niet zoals nu tegengesteld aan elkaar.’

Volgens de Gentse schepen gaat het niet alleen om de absurditeit van beide draaiboeken. ‘Hou toch ook gewoon rekening met de leefwereld van kinderen, met de stem van het kind. Willen we dit wel? Je kan hen niet de hele tijd erop wijzen dat ze afstand moeten houden tijdens het spelen. Uiteraard moet de terugkeer van de kinderen naar school veilig gebeuren en elk van de leerjaren zal in zijn aparte bubbels leren en spelen, maar dit kan gewoon niet. Ik heb begrepen dat er vandaag opnieuw overleg is in Brussel en wil echt vragen hierop bij te sturen.’

Schooldirecteur: ‘Met deze regel kan ik mijn school niet openen’

Op 15 of 18 mei gaan de scholen opnieuw open. Daartoe wordt al volop overleg gepleegd en in Gent zitten ze momenteel met de handen in elkaar. ‘Het is onmogelijk om de regel van social distancing te hanteren op de speelplaats’, zegt coördinator Tim Vandromme van de Gentse Methodeschool De Buurt. ‘Natuurlijk moeten de kinderen niet over elkaar rollebollen en vleeshoop spelen in deze periode, maar ze moeten wel kunnen samen spelen op een ongedwongen manier. Denk aan het welzijn van de kinderen.’

‘We hebben de voorbije weken al veel informatie gekregen en nu moeten we een risico-analyse opstellen zodat we voldoende veiligheid kunnen waarborgen’, zegt Tim Vandromme, directeur, maar ook lid van het OKO, het Overleg van de Kleine Onderwijsverstrekkers waar de vier koepels van het vrij onderwijs in verenigd zijn. Als vertegenwoordiger van het OKO maak ik deel uit van de werkgroep in Gent die regelmatig samenzit met de andere netten en partners om overleg te plegen. Ik word gesteund door de andere netten, zoals het katholiek onderwijs, het gemeenschapsonderwijs en het stedelijk onderwijs. We delen allen eenzelfde bezorgdheid.’

‘Volgens het draaiboek dat we ontvingen moet ook op de speelplaats de regel van social distancing gehandhaafd worden. ‘Dat gaat gewoon niet’, zegt hij, ‘met de beste wil van de wereld. Je kan dat niet vragen van jonge kinderen. Ze leven momenteel al in heel beperkende omstandigheden. In de lesmomenten vraag je al meer van hen en er zijn al heel wat bijkomende regels. Dan kan je niet eisen van kinderen dat ze in hun beperkte vrije momenten ook nog eens die anderhalve meter respecteren en voortdurend moeten opletten. We zien nu al in de noodopvang dat het heel moeilijk is om dit te handhaven. Kan je dat manu militari afdwingen? Neen, dat is een illusie en aangezien de regel nu zo strikt is, lijkt het me zeer moeilijk om de school op te starten, want wat gebeurt er als ik me daar niet aan houd? ‘

Anderzijds zal het wel zo’n vaart lopen? Is die regel geen richtlijn die misschien wel vrijer kan geïnterpreteerd worden in de realiteit? ‘We kunnen twee dingen doen’, repliceert Vandromme. ‘Of we negeren die regel en gaan gewoon uit van de realiteit, dat je dat niet kan handhaven of we organiseren ons en laten ons horen. Woensdag zaten we samen en al mijn collega’s uit het overleg steunen deze oproep en willen dat er een sterk signaal gegeven wordt. Die regel is niet houdbaar.’

‘Men is voorbijgegaan aan het sociaal welzijn van de kinderen’, geeft hij nog mee. ‘We willen dat er van hogerhand beter wordt nagedacht over de impact van de corona-maatregelen op de kinderen. Je kan hen toch niet het onmogelijke vragen? Het is alsof je zegt aan een vis: hier, wat eten en dan strooi je de korrels op de oever. Die vis kan nooit op die oever springen. Wel je kan niet verwachten van kinderen dat ze zich hier aan houden. Je kan geen regels handhaven die niet te handhaven zijn.’

Uiteraard wordt er bij de scholen nagedacht over andere speelwijzen waarbij het fysiek contact tot een minimum herleid wordt. ‘Natuurlijk gaan we niet zeggen; speel maar, ga je hang, kruip op elkaar. Veiligheid is voor ons ook prioritair, we willen daar niet op inboeten’, eindigt hij, ‘maar tegelijkertijd moet je kinderen wel kunnen laten onbezorgd spelen en zelf zullen wij ook over alternatieve spelletjes nadenken. Zet het belang van een kind eens voorop, denk ook aan hun welzijn’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content