‘Als de regering de regels strikter had toegepast, was Laurent zijn hele dotatie kwijtgeraakt’

'De prins blijft zijn fouten wegwuiven.' © Isopix
Jan Lippens
Jan Lippens Freelancejournalist

De Kamer beslist om eenmalig 15 procent van prins Laurents dotatie te schrappen. ‘Zijn brief heeft de zaken erger gemaakt’, zegt emeritus professor Mark Van den Wijngaert.

3 maart 2018

Prins Laurent stuurt een emotionele brief naar alle Kamerleden. Zij moeten beslissen over de intrekking van een deel van zijn dotatie, na zijn deelname aan een receptie van het Chinese Rode Leger.

In zijn brief verwijst de prins ook op nogal larmoyante wijze naar zijn privésituatie: ‘Ik moest zelfs toestemming vragen om te trouwen en tot op heden zet men het mij betaald dat ik huwde met een vrouw die ik liefheb, maar titel noch fortuin heeft.’

Mark Van den Wijngaert: Niet de emotionele kant van de brief maar de context is belangrijk. ‘De regering vraagt u (de Kamer, nvdr) mij te bestraffen voor een feit, maar de lichtheid van deze grief ontgaat niemand’, schreef prins Laurent. Hij begreep blijkbaar niet dat in militair ornaat op de Chinese ambassade een receptie bijwonen voor de negentigste verjaardag van het Rode Leger, zonder medeweten van de regering en het hof, een serieuze schending was van zijn overeenkomst met de regering-Leterme. Die overeenkomst dateert van 2011. Dat jaar maakte de prins een reis naar Congo, waar hij politieke contacten had zonder medeweten van de regering. Zij maakte hem daarop duidelijk dat een herhaling van zulke feiten het einde van zijn dotatie zou betekenen. De prins beloofde geen politieke initiatieven meer te nemen, maar in 2012 was er weer een incident: hij had contacten met Angolese diplomaten – de regering-Di Rupo heeft dat wat onder de mat geveegd. En dit jaar heeft de prins de overeenkomst dus alweer geschonden.

Prins Laurent is totaal in de war over de bedoeling van zijn royale dotatie.

De prins is een recidivist?

Van den Wijngaert: In feite wel. Zijn brief aan de Kamer heeft de zaken eigenlijk nog erger gemaakt: hij wuifde zijn eigen fouten weg, in plaats van gewoon toe te geven dat hij die receptie niet had mogen bijwonen. Als de regering-Michel de overeenkomst uit 2011 strikt had toegepast, had ze zijn volledige dotatie afgenomen. Eigenlijk is de prins nog goed weggekomen.

De dotatie is zijn enige inkomen, voert Laurent aan. Hij mag tenslotte geen ander betaald werk doen.

Van den Wijngaert: De dotaties voor leden van de koninklijke familie zijn net bedoeld om geen ander inkomen te hoeven zoeken, zodat ze in alle politieke neutraliteit en sereniteit de monarchie kunnen vertegenwoordigen. De koning moet neutraal blijven en kan nooit tegen de politiek van de regering ingaan, en hetzelfde geldt voor prinses Astrid en prins Laurent. Maar de prins ziet dat blijkbaar niet zo. Hij is totaal in de war over de bedoeling van zijn royale dotatie. Dat bleek ook uit zijn brief. Zijn advocaat had het zelfs over een schending van de mensenrechten toen Laurent besloot om aan de Raad van State te vragen om de financiële sanctie van het parlement te vernietigen.

Hij schreef ook dat het parlement ‘rechter en partij’ speelde.

Van den Wijngaert: De Kamer doet politieke uitspraken – dat is de taak van een parlement. Wanneer de prins een politieke afspraak met dat parlement en de regering zo manifest schendt, moet hij ook maar aanvaarden dat de politieke wereld hem een sanctie oplegt. Zo gaat het in onze parlementaire democratie.

Partner Content