Al meer dan 600 gevallen van mazelen gemeld in Nederland

(Belga) Het aantal mensen dat in Nederland de mazelen krijgt, blijft oplopen. Inmiddels staat de teller op 613 geregistreerde gevallen, 147 meer dan een week geleden. Zes nieuwe zieken moesten naar het ziekenhuis, meldde het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag.

Vooral in de regio Rivierenland sloeg de epidemie de afgelopen week flink toe. Waarschijnlijk hebben nog veel meer mensen de mazelen, omdat lang niet iedereen naar de huisarts stapt. Verreweg de meeste patiënten wonen in de zogenaamde “biblebelt”, de strook van Zeeland tot West-Overijssel waarin veel strenggereformeerden wonen die hun kinderen niet laten inenten. Vier GGD’s (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten) in Nederland kregen bovendien de afgelopen week voor het eerst een mazelenmelding in hun regio: GG & GD Utrecht, GGD Den Haag, GGD Flevoland en GGD Hart voor Brabant. Ruim de helft van de patiënten zit nog op de basisschool en bijna alle patiënten (96 procent) zijn niet gevaccineerd. Sinds het begin van de uitbraak in juni belandden in totaal 26 mazelenpatiënten in het ziekenhuis, van wie er 20 inmiddels ontslagen zijn. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid meldde begin juli nog dat Vlaanderen beter beschermd is tegen mazelenuitbraken zoals die in Nederland, omdat de vaccinatiegraad in Vlaanderen erg hoog ligt. (Belga)

Partner Content