“Afgedankte zonnepanelen komen meestal bij grofvuil terecht”

(Belga) Defecte, versleten en verouderde zonnepanelen die op een containerpark terechtkomen, belanden daar meestal bij de fractie grofvuil. Dat hebben de Vlaamse ministers van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) en van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) geantwoord op vragen van Liesbeth Homans (N-VA). Homans wijst erop dat zonnepanelen giftige stoffen als cadmium en lood bevatten en dat het “dan ook belangrijk is dat deze stoffen, waarvan sommige kankerverwekkend zijn, niet in het milieu terechtkomen”.

Ondanks het bestaan van een Europees programma voor vrijwillige terugname (PV Cycle) dat enkele inzamelpunten in Vlaanderen telt, komen zonnepanelen via de containerparken toch bij het grofvuil terecht. Volgens minister Van den Bossche bestaat er in Vlaanderen geen recyclagemogelijkheid voor afgedankte zonnepanelen. “Hier moet Vlaanderen dringend werk van maken,” vindt Homans, “al was het maar omdat dit voor werkgelegenheid zal zorgen. We gaan toch niet eerst onze panelen uit China invoeren om ze vervolgens na 20 jaar voor recyclage terug te sturen?” Minister Schauvliege wil de aanvaardingsplicht, die containerparken oplegt zonnepanelen te aanvaarden en correct te laten verwerken, volgend jaar van start laten gaan. Liesbeth Homans vindt dat die verplichting nu al moet worden opgelegd en dat er in Vlaanderen moet worden geïnvesteerd in recyclagetechnieken en het milieuvriendelijker maken van de zonnepanelen. (MUA)

Partner Content