‘Advies Raad van State over verbod op onverdoofd slachten is wereldvreemd’

© Belga

Een algemeen verbod op onverdoofd slachten doet afbreuk aan de godsdienstvrijheid, zegt de Raad van State in een advies. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert “ontgoocheld”.

In het Vlaams Parlement liggen twee voorstellen op tafel die voorzien in een verbod op het onverdoofd ritueel slachten. Beide voorstellen werden voorgelegd aan de Raad van State. Dat rechtscollege oordeelt nu kritisch over de plannen voor een algemeen verbod op dat onverdoofd slachten. Net als in een eerder advies uit 2006 zegt de Raad van State nu dat zo’n verbod botst met de vrijheid van godsdienst.

Door te verplichten om dieren te verdoven voor ze ritueel geslacht worden, wordt “op een onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de godsdienstvrijheid”.

“De voorgestelde maatregelen maken het immers voor een aantal gelovigen onevenredig moeilijk om vlees aan te schaffen en te consumeren dat door hen in overeenstemming met hun religieuze voorschriften wordt geacht”, staat in het advies.

Verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren kan wel

Er mogen volgens de Raad van State wel stappen gezet worden om het dierenleed bij rituele slachtingen te beperken, maar een algemeen verbod op onverdoofd slachten is een miskenning van de vrijheid van godsdienst.

Wat voor de Raad van State wél kan, is het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Door dat verbod, in 2015 ingevoerd door minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, kan er enkel nog ritueel geslacht worden in erkende slachthuizen. Maar volgens de Raad van State zijn er nog “andere maatregelen denkbaar – bijvoorbeeld inzake de toegepaste slachtmethoden en de controle erop – die het dierenleed kunnen terugdringen, zonder de godsdienstvrijheid te miskennen”.

Inzetten op overleg met betrokken gemeenschappen

Finaal legt de Raad van State de bal wel in het kamp van de decreetgever. “Uiteindelijk zal het aan de decreetgever toekomen om het evenwicht te bepalen tussen de eerbied voor de vrijheid van godsdienst enerzijds en het streven om het dierenleed terug te dringen, anderzijds, daarbij rekening houdend met de grondwettelijke en verdragsrechtelijke bescherming van de grondrechten”, staat er.

Net in dat laatste element ziet indiener Hermes Sanctorum (Groen) nog perspectief. “Het advies is veel genuanceerder dan het vorige uit 2006 en biedt wel ruimte om op verder te werken. Eigenlijk dringt de Raad van State vooral aan op overleg. We moeten er nu voor zorgen dat we voldoende inspelen op die vraag tot overleg”.

‘Ontgoocheld’

“Dit is een zeer ontgoochelend advies dat getuigt van een maatschappelijke visie van tientallen jaren geleden”, zegt Ben Weyts. Het advies staat volgens Weyts “ver van de maatschappelijke realiteit van vandaag waarin de Vlamingen, gelukkig, veel meer belang hechten aan dierenwelzijn”.

De N-VA-minister is ook niet van plan om op basis van het advies van koers te veranderen. “Ik vind het de verdomde plicht van een beschaafde samenleving om maximaal elk dierenleed dat kan worden vermeden ook effectief te vermijden. Ik laat dus de ambitie inzake een algemeen verbod op het onverdoofd slachten niet varen”, klinkt het.

Weyts: “Ik zal mij laten assisteren door een begeleider om de dialoog te voeren met de geloofsgemeenschappen, maar wat mij betreft is het doel wel heel duidelijk een overgang naar een algemeen verbod op onverdoofd slachten”.

‘Wereldvreemd’

Ook Matthias Diependaele, N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement, is het niet eens met het advies. “Ik aanvaard de rechtsstaat en een advies van de Raad van State kan je niet zomaar naast je neerleggen. Maar ik mag het natuurlijk wel volkomen oneens zijn met dat advies. Zij maken een inschatting die volgens mij helemaal niet klopt. En wereldvreemd is. Dierenwelzijn is wel degelijk ‘een dwingende maatschappelijke behoefte'”, aldus Diependaele.

“Wij blijven ijveren voor een totaal verbod op onverdoofd slachten”, zegt hij. “We zullen het advies verder juridisch ontleden en bekijken hoe we verder kunnen om dat doel te bereiken”. (Belga/TE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content