Aantal dossiers over mensenhandel en -smokkel blijft stijgen

(Belga) De afgelopen jaren is het aantal nieuwe dossiers rond mensenhandel en mensensmokkel bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) gestaag gestegen van 137 in 2010 tot 157 vorig jaar, een stijging met 15 procent. In de eerste drie maanden van dit jaar werden 21 dossiers opgestart, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Peter Logghe opvroeg bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block. In 2012 was er verhoudingsgewijs een opmerkelijk toename van het aantal dossiers dat omwille van seksuele uitbuiting werd geopend.

In 2010 en 2011 was er nog een grote kloof tussen het aantal dossiers rond economische en seksuele uitbuiting. In 2010 ging het om 72 en 43 dossiers, het jaar nadien liep de kloof zelfs op tot 81 en 34. Maar in 2012 viel het aantal dossiers over economische uitbuiting terug tot 65, terwijl het aantal dossiers wegens seksuele uitbuiting fors met ruim de helft toenam tot 52. Die trend lijkt zich in het eerste trimester van dit jaar voort te zetten met 10 dossiers economische en 8 dossiers seksuele uitbuiting. Het aantal afgeleverde verblijfsstatuten voor slachtoffers van mensenhandel schommelde de voorbije jaren van 935 in 2010 over 812 in 2011 tot 835 vorig jaar. Het gaat in een ruime meerderheid van de gevallen om tijdelijke verblijfsvergunningen. De helft van de afgeleverde documenten zijn verlengingen. (Belga)

Partner Content