987 gevallen van tbc in België in 2012

(Belga) Er zijn 987 gevallen van tuberculose (tbc) vastgesteld in ons land in 2012. Dat meldt Fares, het Fonds voor Aandoeningen aan de Luchtwegen van de Franstalige Gemeenschap.

In 2011 waren het er nog 1.112 gevallen in ons land, volgens de gegevens van de FOD Volksgezondheid. Het aantal van 2012 is het laagste dat ooit werd geregistreerd in ons land. Van de mensen die de ziekte tbc opliepen in 2012 was 53 procent van buitenlandse nationaliteit. In 1993 was 18 procent van buitenlandse nationaliteit. Van de 987 gevallen werden er 312 vastgesteld in het Brussels Gewest, 415 in Vlaanderen en 260 in Wallonië. In juli raakte bekend dat, omwille van de stijging van het aantal tbc-besmettingen tot 2011, de federale overheid en de gemeenschappen maatregelen gaan nemen. Een daarvan is de oprichting van een ‘sanatorium’ voor tbc-patiënten in het ziekenhuis Sint-Pieter in Brussel. (Belga)

Partner Content