3M-directeur Peter Vermeulen: ‘mogelijk ook PFOS-verspreiding via de lucht’

© Getty Images

Het is niet ondenkbaar dat de PFOS-vervuiling op het terrein van 3M in Zwijndrecht niet alleen via de bodem en het grondwater is verspreid, maar ook via de lucht.

Dat heeft Peter Vermeulen, directeur van de chemiereus in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, woensdagavond verklaard in Terzake. Hij blijft er wel bij dat er geen aangetoond oorzakelijk verband is tussen PFOS en gezondheidsproblemen bij mensen.

De Amerikaanse chemiereus 3M staat al weken in het middelpunt van de belangstelling omwille van de vervuiling met PFOS op zijn terreinen in Zwijndrecht. PFOS, een fluorverbinding die deel uitmaakt van de grotere PFAS-familie en haast onafbreekbaar is, is volgens verschillende studies en wetenschappers gelinkt aan allerhande gezondheidsproblemen. 3M hulde zich tot deze week in relatieve radiostilte, maar kwam gisteren in de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement dan toch tekst en uitleg geven. Directeur voor onder meer de Europese afdelingen van de multinational, Peter Vermeulen, gaf vandaag/woensdag voor het eerst ook interviews aan Radio 1 en Terzake.

Vermeulen bleef daar bij het standpunt dat gisteren/dinsdag ook al in het Vlaams parlement werd vertolkt door senior vice president van 3M Rebecca Teeters: ‘Sommige studies tonen verbanden aan, andere niet. Maar als we ze allemaal bij elkaar nemen moeten we concluderen dat er bij de huidige concentraties geen problemen zijn voor de gezondheid, en dat is ook het geval voor de concentraties uit het verleden’, benadrukte Vermeulen in Terzake.

Ook bij de eigen medewerkers, van wie de PFOS-concentratie in het bloed volgens de 3M-topman al sinds de jaren 90 wordt gemonitord, is de conclusie dezelfde: ‘er is nooit een niveau geweest met enig risico voor de gezondheid’. De reden waarom 3M in Zwijndrecht dan in 2002 plots stopte met de productie van PFAS heeft dan ook niet zozeer te maken met mogelijke gezondheidsgevolgen, maar wel met de ‘vaststelling van accumulatie van het product in de natuur en in mensen’, klonk het. ‘Dan kan je als verantwoorde onderneming niet verder blijven doen en moet je stoppen.’

Intussen is 3M sinds de productie werd stopgezet bezig met de sanering van het eigen terrein in Zwijndrecht, als gevolg van een eerste beschrijvend bodemonderzoek dat in 2006 werd afgerond. Een tweede beschrijvend bodemonderzoek is sinds vorig jaar aan de gang en focust op alles in een straal van 4 kilometer rond het terrein in Zwijndrecht. Volgens Vermeulen is het daarbij ook de bedoeling om te kijken of er vervuiling is verspreid via de lucht, waar het eerste bodemonderzoek zich concentreerde op vervuiling via de bodem en het grondwater. De 3M-directeur sluit dat niet uit, maar zegt dat de eerste voorlopige resultaten ‘bemoedigend’ zijn. Die worden morgen/donderdag ook met de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM gedeeld, zei hij. Op de eerste definitieve resultaten is het wachten tot begin volgend jaar.

Vermeulen herhaalde tot slot nog eens dat het bedrijf in elk geval zal uitvoeren wat de onafhankelijke experten in de conclusies van het tweede bodemonderzoek zullen voorstellen, ‘zoals dat ook na het eerste bodemonderzoek gebeurde’. Dat geldt bovendien niet alleen voor de eigen terreinen, maar ook voor eventuele vervuilde gronden van buurtbewoners, zei hij. ‘Dat kunnen voorzorgmaatregelen zijn, maar ook sanering’, aldus Vermeulen. ‘We willen niet vooruitlopen op de resultaten, maar wij nemen onze verantwoordelijkheid. Dat hebben we al die jaren al gedaan en we zullen dat blijven doen.’

Partner Content