273.000 Belgische jongeren hebben werk noch opleiding

Bart De Bondt en Lena Bondue van YouthStart. © .
Ebe Daems
Ebe Daems Freelancejournaliste

Met 273.000 zijn ze, de jongeren in België die niet werken, niet op school zitten of geen opleiding volgen. De vzw YouthStart brengt lokale besturen en ondernemers samen om daar iets aan te doen. ‘Het enige wat we vragen, is een lokaal.’

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn er in België 273.000 zogenaamde NEET’s. Dat zijn jongeren tussen de 15 en de 29 jaar die geen onderwijs of opleiding volgen en ook niet werken. Not in Employment, Education or Training, dus. Dat maakt 14 procent van onze jeugd. Het percentage is even hoog als het OESO-gemiddelde, lager dan in Frankrijk (17 procent), maar wel fors hoger dan in Nederland (7 procent) en Luxemburg (8 procent).

NEET’s zijn voor beleidsmakers een structureel en complex probleem. Hun aantal is al jaren stabiel en komt overeen met de cijfers van vóór de economische crisis van 2007-2008. Daarnaast zijn die jongeren moeilijk bereikbaar, omdat ze niet te vinden zijn in de databanken van bijvoorbeeld de VDAB of opleidingscentra.

Wie deeltijds werkt, zit nog in een systeem. De NEET’s, vaak geboren in de problemen, kunnen daar niet op rekenen.

YouthStart-coach Ria

Bart De Bondt en Lena Bondue willen zich daar niet door laten afschrikken. Zij vormen de directie van YouthStart, een organisatie die ‘IEET’s wil maken van de NEET’s’, wat dan staat voor In Employment Education or Training.

Bedrijven als peter

Ze richten zich op het lokale niveau, legt De Bondt uit. ‘Dit zijn weinig mobiele jongeren. Ze zullen niet pendelen tussen Vilvoorde en Oostende voor een job. Daarom hebben we in kaart gebracht hoeveel NEET’s er zijn per gemeente. Met dat cijfer stappen we naar de lokale besturen en ondernemers, om samen de problematiek aan te pakken.’

YouthStart vraagt van de besturen een kleine inspanning. Om te beginnen een lokaal, en daarnaast en dat ze hen in contact brengen met lokale ondernemers. ‘Met die laatsten zetten we een peterschap op’, zegt De Bondt. ‘We vragen hun om een of meerdere jongeren te laten meedraaien in hun zaak. De hoop is dat ze na de cursus kunnen blijven bij die lokale werkgevers.’

Kwetsbaar

Die aanpak kost de besturen dus weinig, zegt codirecteur Bondue. ‘YouthStart wordt volledig gefinancierd door ondernemers en private giften.’ De opbrengst, daarentegen, is groot, zo maakt Bondue zich sterk. ‘Vaak zijn NEET’s jongeren die niets bijbrengen in hun gemeente. Integendeel, het zijn dikwijls hangjongeren die overlast veroorzaken.’

Ria begeleidde als coach al een groep NEET-jongeren in een Kortrijks proefproject. ‘Als je de NEET’s vergelijkt met jongeren in deeltijds onderwijs, dan zie je meteen hoeveel kwetsbaarder ze zijn. Wie deeltijds werkt, zit nog in een systeem. De NEET’s, vaak geboren in de problemen, kunnen daar niet op rekenen. Er was een meisje dat de volledige zorg voor haar broertje op zich nam, en daardoor nooit zeker was of ze op tijd op de opleiding kon raken. Of een jongen die in een jeugdherberg woont omdat hij geen huis kan huren, wegens gebrek aan loonbrieven. Die mensen zitten in een vicieuze cirkel. Net bij hen kun je het grootste verschil maken.’

Op Knack.be/neet vindt u een reportage over YouthStart in Borgerhout: ‘Ik dacht dat er voor mij geen kansen waren.’

Informatie: www.youthstart.be.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content