16 lastige vragen over de coronamaatregelen

Peter Casteels

Sinds vorige week is België tijdelijk een politiestaat, en dat is nog wel even wennen. Knack vroeg onder andere aan het Nationaal Crisiscentrum opheldering over kwesties waar nog steeds onduidelijkheid over heerst. ‘Wij beginnen systematisch te controleren wie er nog in een auto zit.’

Wat moet ik doen als mijn baas en ik het oneens zijn over telewerk? Kan ik zelf stoppen met werken?

Een werknemer moet nog steeds de richtlijnen van zijn werkgever opvolgen. Als een werknemer van mening is dat zijn werkgever de coronamaatregelen niet respecteert, adviseert de FOD Werkgelegenheid om dit eerst te signaleren aan de preventieadviseur. Vervolgens kan hij ook contact opnemen met het Toezicht op het Welzijn op het Werk, en in laatste instantie zijn de politiediensten bevoegd voor het naleven van de regelgeving. In de essentiële sectoren mag afgeweken worden van de maatregelen van social distancing, indien er geen andere mogelijkheid is.

Moet ik doorwerken als ik in een essentiële sector werk, ook als mijn werkgever de social distancing niet kan garanderen?

Er is momenteel geen werkverplichting. Maar als u vrijwillig stopt met het uitvoeren van uw arbeidsactiviteiten zonder een akkoord met uw werkgever, aanvaardt u wel de arbeidsrechtelijke gevolgen ervan. De maatregelen moeten uiteraard maximaal worden gerespecteerd door alle werkgevers.

Mag ik gaan werken als mijn partner covid-19 heeft?

Ja. U kunt nog altijd gaan werken, maar u moet extra voorzichtig zijn. Voor de vrienden en familie van mensen met covid-19 is er een aparte informatiefiche.

Naar uw lief gaan is in de ogen van de overheid geen essentiële verplaatsing.

Mag ik mijn lief nog zien als we niet samenwonen?

Eigenlijk niet, want iedereen moet zo veel mogelijk thuisblijven en niet-essentiële verplaatsingen vermijden. Ook al denkt u daar zelf allicht anders over: naar uw lief gaan is in de ogen van de overheid geen essentiële verplaatsing. Iedereen moet zijn contacten zo veel mogelijk beperken tot de mensen waarmee hij of zij onder hetzelfde dak woont.

Moeten liefjes die niet samenwonen anderhalve meter afstand houden als ze met elkaar gaan wandelen?

Ja.

Wie beslist welke verzwakte ouderen in een rusthuis niet meer op intensieve zorg worden opgenomen?

Minister voor Zorg Wouter Beke (CD&V) laat via zijn woordvoerder weten wat hiervoor de richtlijnen zijn. ‘Bij een bewoner van een woonzorgcentrum die ziek wordt en waar alles erop wijst dat die persoon het niet zal halen, kan het beter zijn de persoon zijn levenseinde mogelijk te maken in zijn vertrouwde thuissituatie, zijnde het woonzorgcentrum, onder de juiste begeleiding. Een transport naar een ziekenhuis kan dat levenseinde onnodig verzwaren. Een dergelijke beslissing gebeurt steeds in overleg met de arts van het woonzorgcentrum, de huisarts van de persoon en de persoon zelf en zijn familie.’

Beke gaat verder: ‘Dit is dus geen richtlijn die bedoeld is om capaciteit in het ziekenhuis te vrijwaren of die ziekenhuizen kunnen gebruiken om opname te weigeren. Er doen zich momenteel ook geen capaciteitsproblemen voor. Het gaat louter en alleen over hoe we een menswaardige zorg voor het levenseinde kunnen organiseren. Dat zal nu helaas vaak aan bod komen bij mensen met coronabesmettingen, maar het is een onderwerp dat ook in niet-coronatijden bij andere terminale ziektes in woonzorgcentra op de agenda staat.’

Mag de familie een stervend kind niet meer zien in het ziekenhuis, zoals Wouter Beke in De Standaard zei?

Zieke kinderen onder de 18 jaar mogen nog bezocht worden door de ouders. Patiënten in kritieke toestand of in palliatieve fase mogen bezocht worden door de naaste familie. Voor covid-19 patiënten dienen instructies hieromtrent van de behandelende arts(en) in het bijzonder goed opgevolgd te worden om besmetting te vermijden.

Hoever van mijn huis mag ik gaan sporten?

Er is geen specifieke afstand bepaald, maar u wordt geadviseerd om in de directe omgeving te blijven van uw woonst bij de uitoefening van de sporten die nog zijn toegelaten.

Mag ik buiten nog op een bankje of in het gras van de lentezon genieten, al dan niet samen met een vriend?

Wandelen, joggen en fietsen zijn de enige toegelaten recreatieve activiteiten. U mag daarbij wel even uitrusten, mits u voldoende sociale afstand houdt. Lokale besturen kunnen wel specifieke regels met betrekking tot bank- en graszitten uitvaardigen in het openbare domein. Een heel aantal parken is al gesloten.

Co-ouderschapsregelingen blijven van kracht. Het is wel aangewezen extra aandachtig te zijn voor ziektesymptomen.

Mogen mijn kinderen zowel nog bij mijn ex als bij mij verblijven?

Co-ouderschapsregelingen blijven van kracht. Het is wel aangewezen extra aandachtig te zijn voor ziektesymptomen bij kinderen die de verplaatsing van de ene naar andere ouder moeten maken.

Mag ik nog een wandeling maken met mijn moeder als ze ouder is dan 65 jaar?

Nee, alle contact met ouderen dient te worden vermeden.

Mag de ijscokar straks uitrijden?

Nee, de verkoop van ijsjes in een ijskar is niet meer toegelaten.

Mag ik nog met al mijn klachten en kwaaltjes naar de huisdokter?

Ja, maar u neemt het best eerst telefonisch contact op met uw huisarts.

Mag ik mijn auto echt niet meer gebruiken voor een gezinsuitstap?

U mag uw wagen alleen nog gebruiken voor de essentiële verplaatsingen zoals gaan werken, boodschappen doen, of de zorg voor iemand anders. Een aantal politiezones zal controleren welke mensen er nog in een auto zitten. ‘Wij beginnen dat systematisch te doen’, zegt Matto Langeraert van de Gentse lokale politie. ‘Mensen mogen de wagen enkel nog maar nemen voor essentiële verplaatsingen. Ook het aantal inzittenden is beperkt: om naar het werk te gaan, mogen dat er slechts twee zijn.’

Mogen kinderen van vrienden of buren samenspelen met onze kinderen?

Ook zij houden het best voldoende afstand. Het is ook aangewezen dat kinderen zich niet mengen onder andere kinderen wanneer ze voordien niet geregeld met hen in contact kwamen. Bedoeling is ook hier om zo veel mogelijk binnen dezelfde sociale bubbel te blijven.

Hoever kunnen agenten gaan in het interpreteren van de gedragsregels? Kan ik die beslissingen betwisten?

Vandaag publiceerde het Openbaar Ministerie een omzendbrief waarin staat welke regels agenten moeten opvolgen. Ze krijgen ook nog dagelijks bijgewerkte informatie van het crisiscentrum over de op te volgen maatregelen. De reguliere juridische procedures blijven uiteraard van kracht. Indien u een proces-verbaal aanvecht, zal de politie het dossier overmaken aan het parket, wat op zijn beurt moet beslissen over de verdere verloop.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content