10 maanden na kritiek Raad van State wil N-VA weer terroristen automatisch nationaliteit afnemen

Militairen bewaken het station Brussel-Centraal na een verijdelde bomaanslag in juni 2017 © Belga
Stavros Kelepouris
Stavros Kelepouris Journalist Knack.be

N-VA wil dat terroristen automatisch hun Belgisch paspoort verliezen. Maar het wetsvoorstel dat de partij daarvoor klaar heeft, ligt al bijna een jaar onaangeroerd in het parlement, bij gebrek aan steun van de coalitiepartners.

Voor het eerst heeft een rechter de Belgische nationaliteit ingetrokken van iemand die veroordeeld werd voor terrorisme. Het gaat om Enis Sulejmani uit Verviers, die een reeks aanslagen plande in ons land en Frankrijk en daarvoor tien jaar cel kreeg. De beslissing van de rechter doet bij N-VA een idee herleven dat al eerder op tafel lag. Het intrekken van de Belgische nationaliteit bij een veroordeling voor terrorisme ‘zou een automatisme moeten zijn,’ tweette staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). ‘Zeker als deze verkregen werd via naturalisatie of nationaliteitsverklaring.’

Het plan is niet nieuw: vorig jaar geleden gooide N-VA de knuppel al in het hoenderhok, nadat Fouad Belkacem, de veroordeelde oprichter van Sharia4Belgium, tijdens zijn gevangenisstraf in het huwelijk trad met een Belgische. Op die manier kon Belkacem, die een dubbel paspoort heeft, verhinderen dat zijn Belgische nationaliteit later afgenomen zou worden om hem vervolgens te kunnen uitzetten naar Marokko.

N-VA steigerde en legde in het parlement een wetsvoorstel neer om een eind te maken aan die uitweg. Voortaan zou bij een veroordeling voor terrorisme meteen ook de Belgische nationaliteit afgenomen moeten worden, klonk het – weliswaar enkel bij veroordeelden met meer dan één nationaliteit, want internationaal recht verbiedt het afnemen van iemands enige nationaliteit. Nu al kunnen rechters het Belgisch paspoort van een terrorist afnemen, als met de veroordeling een celstraf van minstens vijf jaar gemoeid is en het openbaar ministerie daarom vraagt. Maar voor N-VA hoeft de rechter dus niet meer tussen te komen.

Verder dan een wetsvoorstel is het idee nooit gekomen. Niet alleen omdat de coalitiepartners weinig zin hadden N-VA tegemoet te komen, maar vooral omdat de Raad van State zich bijzonder kritisch uitliet over het voorstel. Dat mensen met een dubbele nationaliteit zwaarder gestraft kunnen worden dan veroordeelden met slechts één nationaliteit schendt het grondwettelijk vastgelegde gelijkheidsbeginsel, zonder degelijke motivering. ‘Geen van de verklaringen lijken de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie voldoende te kunnen rechtvaardigen.’

Het is niet omdat men kritisch is, dat het onmogelijk is

Koen Metsu

N-VA heeft nagelaten zo’n rechtvaardiging later toe te voegen, al werd nog wel via een amendement een vooral technische wijziging van amper twee zinnetjes lang aangebracht. (Aangezien de Nederlandstalige versie naar een ander wetsartikel verwijst dan de Franstalige, moet dat amendement ook nog gecorrigeerd worden.) Sinds oktober ligt het wetsvoorstel stof te vergaren.

Koen Metsu, een van de indieners van de tekst, hield donderdag in het parlement opnieuw een pleidooi om het intrekken van de nationaliteit automatisch te laten volgen uit een terrorismeveroordeling, ongeacht de lengte van de celstraf. Bevoegd minister Koen Geens (CD&V) danste enigszins om de hete brij heen, maar daarmee was meteen duidelijk dat N-VA nog steeds alleen staat. ‘We hebben een meerderheid nodig, en die is er nog niet,’ geeft Metsu toe. ‘Maar we gaan op de nagel blijven kloppen.’

De N-VA’er is er in ieder geval van overtuigd dat de Raad van State zich vergist. ‘Een terrorist verwerpt onze maatschappij en onze waarden.’ Voor Metsu is dat zwaarwegend genoeg om de wetswijziging te verantwoorden. Nochtans ondertekende hij in 2015 nog een wetsvoorstel waarin met zoveel woorden gezegd werd dat onder meer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens erg kritisch zou zijn voor zulke automatische bijkomende straffen, en dat ‘geval per geval’ overwogen moest worden. Metsu: ‘Het is niet omdat men kritisch is, dat het onmogelijk is.’

Zou er ook een andere reden kunnen zijn dat Metsu die tekst uit 2015 ondertekende? Een N-VA-medewerker wees er eerder al op dat de tekst origineel door Hendrik Vuye was opgesteld, toen die nog bij de partij zat. ‘Zo gaat dat nu eenmaal vaak bij ons, dat er vijf namen onder een wetsvoorstel staan en dat maar één iemand er iets mee te maken heeft.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content