1 op de 5 basisscholen blijft dicht

Ann Peuteman

Uit een rondvraag van de onderwijsinspectie blijkt dat de meeste scholen straks weer opengaan, maar dat vele niet van plan zijn om (alle) examens te organiseren.

Na 18 mei blijft 18 procent van de basisscholen en 8 procent van de secundaire scholen in Vlaanderen nog dicht. Dat blijkt uit een belronde van de Vlaams onderwijsinspectie, die tussen 21 en 30 april alle Vlaamse scholen contacteerde. De bedoeling was om hun werking tijdens de coronacrisis in kaart te brengen.

Het gros van de 821 scholen van het gewoon basisonderwijs heeft de situatie naar eigen zeggen onder controle. De meeste hebben wel veel vragen en bezorgdheden, maar in de draaiboeken van de Vlaamse overheid vinden ze toch enig houvast. 49 procent van de scholen acht de risicoanalyse die moet gebeuren om weer te mogen opengaan, grotendeels haalbaar. De scholen die de veiligheidsmaatregelen niet of beperkt haalbaar vinden (15 procent) signaleren vooral problemen met de interne preventiedienst, tijdsgebrek en te weinig expertise.

75% van de secundaire scholen wil examens schrappen of inkorten.

82 procent van de basisscholen denkt niet dat ze in de week van 18 mei weer zullen opengaan. Om de leerachterstand te beperken, is 84 procent van plan om daadwerkelijk tot 30 juni les te geven. Daarnaast plant 73 procent een specifiek aanbod voor sommige groepen leerlingen.

Bijna 60 procent van de basisscholen is van plan om de examenperiode te beperken of te schrappen. Hun grootste bezorgdheid is de combinatie van lesgeven in de klas, afstandsonderwijs en het organiseren van noodopvang (72 procent), gevolgd door personeelstekort (37 procent), ongewettigde afwezigheden (32 procent) en het maximaal toegestane aantal leerlingen per klas (32 procent).

Geen examens

Van de scholen in het secundair onderwijs acht 48 procent de verplichte veiligheidsmaatregelen grotendeels haalbaar. De scholen die de risicoanalyse niet of beperkt haalbaar vinden (11 procent), verwijzen vooral naar tijdsgebrek en problemen met de externe preventiedienst.

Liefst 92 procent denkt in de week van 18 mei weer te kunnen opengaan. 75 procent overweegt wel om de examenperiode te schrappen of in te korten. De meeste secundaire scholen (66 procent) plannen een specifiek aanbod voor bepaalde groepen van leerlingen. Een vierde is van plan om de deliberaties begin juli te laten plaatsvinden. De grootse bezorgdheden in het gewoon secundair onderwijs zijn de evaluatie en studiebekrachtiging (59 procent), de puzzel leggen van welke leerjaren en leerlingengroepen wanneer starten (56 procent) en het maximaal toegestane aantal leerlingen per klas (53 procent).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content