Tijd om de krachten te bundelen. Negen grote Internetbedrijven hebben zich verenigd in NetCoalition.com, een lobbygroep die zich inzet voor de vrije concurrentiële marktomgeving van Internet. Precies die vrijheid en openheid hebben gemaakt dat het wereldwijde web zo’n succes is, aldus de initiatiefnemers, die vrezen dat een overdreven regelgeving het nieuwe medium minder aantrekkelijk zou maken. Aanleiding voor de oprichting van Netcoalition.com is natuurlijk de groeiende inmenging van de overheid (in Amerika en elders) in het Internetgebeuren. De interesse van de beleidsmakers komt voort niet alleen uit de enorme omzetcijfers van de on line-bedrijven, maar ook uit de problemen in verband met schending van privacy, onveilig betalingsverkeer en illegale pornohandel.

De overheid wil een strikte regelgeving en dat staat haaks op de vrijehandelprincipes van de Internetindustrie, vandaar deze poging tot dialoog. Een dialoog die beide partijen totnogtoe overbodig vonden. De overheid vond Internet ingewikkeld en marginaal, de ondernemers konden dus ongestoord hun gang gaan met het nieuwe medium. Die tijd lijkt voorbij. “Vanaf nu wordt de toekomst van Internet bepaald door politieke keuzes, niet meer door technologische keuzes”, aldus Steve Case, directeur van America Online, een van de grootste Internetdienstenleveranciers ter wereld. America Online is een van de participanten in NetCoalition, naast Amazon.com, DoubleClick, eBay, Excite@Home, Inktomi, Lycos, theglobe.com en Yahoo! Negentig procent van alle Internetgebruikers surft minstens één keer per maand naar een van zijn sites, dus het zijn bepaald geen kleintjes.

Voorlopig doen de lobbyisten heel vaag over de dossiers die zullen worden behandeld. Maar de keuze wijst zichzelf een beetje uit. De schending van de privacy op het Net, het gebrek aan veilige betalingsmiddelen, de on line-gokhandel, illegale porno, hackers en andere computercriminelen: er is werk genoeg. De beginselverklaring van NetCoalition getuigt alvast van enig lobbytalent: de groepering zegt het vertrouwen van de gebruikers van Internet te willen verzekeren, terwijl ze natuurlijk in de eerste plaats het wantrouwen van de overheid wil wegnemen.

Bart Vandormael

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content