Knack, 4 april.

Karel De Gucht (VLD): Ik wil, zoals in het gemeenschapsnet, dat de schoolbesturen en inrichtende machten in het katholieke net een weerspiegeling van de basis vormen. Dat zal op termijn een einde maken aan de verkrampte relatie tussen netten en scholen.’

De Standaard, 7 april.

Marleen Vanderpoorten (VLD) wil dat gemeentelijke, provinciale en gemeenschapsscholen binnen één net samenwerken. Dan kan het geld efficiënter worden besteed.

De Zevende Dag, 8 april.

Karel De Gucht (VLD): ‘Er moet een decreet komen dat rechtstreekse verkiezingen in het vrije onderwijs verplicht. Via de vzw’s waarin mensen worden gecoöpteerd heeft de Guimardstraat nu te veel macht. Als dat het einde van de Guimardstraat is, dan is dat maar zo.’

De Morgen, 9 april.

Luc Martens (CVP): ‘De Gucht kent de Guimardstraat niet.’

Persbericht VSKO (Guimardstraat), 9 april (middag).

Kannunik André De Wolf (directeur-generaal VSKO): ‘Het VSKO heeft geen impact op de concrete samenstelling van de raden van beheer van de katholieke scholen.’

Persbericht VU&ID, 9 april (middag).

‘VU&ID is bereid mee te denken en mee te werken aan dit nobel idee (van nauwere samenwerking tussen de officiële scholen). Het vrij onderwijs kan, gelet op de grondwet niet verplicht worden in dit verhaal mee te spelen, laat staan dat we andere bijkomende voorwaarden aan hen kunnen stellen.’ (cfr. K. De Gucht)

Persbericht, 9 april (19.43).

Karel De Gucht (VLD): ‘De reactie van kannunik de Wolf is zeer defensief. Binnen de keuze die ouders en leerlingen maken (pluralistisch of gelovig geïnspireerd dus) bestaat de wil, over de netten heen, om zich in te zetten voor kwalitatief onderwijs, om betrokken te zijn bij de school. Dit is geen gegeven om bang voor te zijn, dit is niet bedreigend. Tenzij het gaat om andere elementen dan de echte bezorgdheid om het onderwijs. Dan hebben we het over macht en structuren en die worden niet gemakkelijk opgegeven.’

Radio 1, 9 april.

Ludo Sannen (Agalev): ‘De grondwet laat niet toe om te bepalen hoe het vrij onderwijs zich organiseert. Rechtstreekse verkiezingen afdwingen kan dus niet. De Raad van State heeft dat al eerder bepaald. Netoverschrijdende samenwerking kan als er vertrouwen heerst. De Gucht wakkert het wantrouwen en de achterdocht aan. Hij voelt onvoldoende aan wat er in het vrije net leeft en hoe dat eruitziet.’

Misjoe Verleyen

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content