In ?Alle beetjes helpen? (Knack nr. 13) wordt weinig vleiend gepraat over Tromefo (Tropisch Medisch Fonds). Dat is geen niet-gouvernementele organisatie (ngo) zoals u schrijft, maar een vzw, kort na de onafhankelijkheid van Zaïre opgericht om de resterende medische diensten te ondersteunen. Ze hernam later de controle van slaapziekte, de steeds terugkerende nachtmerrie van Zaïre, voornamelijk met fondsen van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (Abos). In 1990 werden de activiteiten dan ook grotendeels stop gezet en werd de vertegenwoordiging in Zaïre herleid tot één Belgische medewerker.

Vanaf 1993 flakkerde de slaapziekte weer op. Op dit ogenblik is een raming van 80 à 100.000 gevallen nog conservatief. Sinds eind 1994 tracht Tromefo in samenwerking met het Zaïrese ?Bureau Central de la Trypanosomiase? en met andere geïnteresseerde organisaties als Memisa en AzG het hoofd te bieden aan deze angstwekkende toestand die tot nu toe weinig media-aandacht kreeg. Bij gebrek aan belangstelling van de farmaceutische industrie voor deze oninteressante markt, blijven behandeling en bestrijding van de slaapziekte bijzonder duur en moeilijk. Men tracht dus de snel vorderende epidemie te kortwieken en tegelijk de mogelijkheden na te gaan om tot efficiëntere en vooral minder dure aanpak te komen in het vooruitzicht dat Zaïre op korte of lange termijn zelf dit probleem voor zijn rekening zal moeten nemen.

Zowel de medische coördinator in Kinshasa als de gewestelijke coördinatoren zijn bekwame en gespecialiseerde Zaïrese artsen, die bijgestaan worden door twee jongere Belgische artsen. De activiteiten van Tromefo worden deels gesteund door Abos, deels door de Europese Unie en andere geldschieters. Behalve de hoogdringende verticale bestrijding van de slaapziekte werden ter ondersteuning van de gezondheidszones vijf Zaïrese artsen aangeworven om de gezondheidsdiensten weer op gang te brengen.

Tromefo heeft steeds samengewerkt met de Zaïrese autoriteiten, waarmee (in tegenstelling tot wat uw artikel suggereert) de betrekkingen tot nu uitstekend bleven. Of de banden met het Abos zo sterk zijn als u aangeeft, zou ik niet durven te beweren.

Tromefo deelt de mening van de door u geciteerde Zaïrees als zouden ?de Belgen moeten terugkomen? (?De geest onder het volk?, Knack nr. 13) niet. We menen dat we moeten trachten de voorwaarden te scheppen waarin de Zaïrezen zelf, zo snel mogelijk maar op haalbare basis de verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor hun eigen land.

Prof. P.L. Gigase, Afgevaardigd beheerder Tromefo, Brussel.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content