Chris De Stoop
Chris De Stoop Chris De Stoop is redacteur van Knack.

Als toekomstig voorzitter van de Europese Unie wil België uitpakken met een grote, internationale politieactie tegen mensensmokkel.

Wanneer België in de tweede helft van dit jaar Europees voorzitter wordt, zal minister Antoine Duquesne (PRL) van Binnenlandse Zaken een ‘ high impact operation‘ tegen illegalen en mensensmokkelaars organiseren. Aan de buitengrenzen in Oost-Europa zullen dan, met manschappen van diverse politiediensten, systematische controles worden gehouden. Bovendien wil België een soort ‘politieacademie’ opzetten om de grenspolitie in Oost-Europa beter op te leiden. Voor de Balkan zal onderhandeld worden over specifieke overeenkomsten met de Europese lidstaten inzake de strijd tegen de mensensmokkel. Ten slotte zal België in oktober een internationale conferentie over het asiel- en migratiebeleid houden.

Vorige vrijdag was er een eerste bijeenkomst tussen topambtenaren van België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dat was het gevolg van de vaudeville van twee weken geleden, toen er jacht gemaakt werd op een spookschip vol illegalen, dat uiteindelijk alleen kolengruis bleek te bevatten. De zeemacht, die achter het schip werd aangestuurd, maakte er toen geen geheim van dat ze desnoods zou proberen om het van de Belgische kust weg te leiden. Kabinetschef Koen Dassen van Binnenlandse Zaken: ‘Wij hadden dat niet opgedragen. Maar we dreigden wel gesandwicht te worden tussen Frankrijk, dat het schip geruisloos uit zijn territoriale wateren weg wou krijgen, en Nederland, dat luid alarm sloeg omdat het zelf de illegalen niet wou opvangen. Op basis van de conventie van Dublin was dat de taak van het eerste land waar het schip passeerde, Frankrijk dus. Als er illegalen op gezeten hadden, zouden wij onderzocht hebben om ze naar Frankrijk terug te sturen.’

Om pingpongspelletjes in de toekomst te vermijden, vroeg Binnenlandse Zaken om overleg tussen de kanaallanden. Koen Dassen: ‘De noodzaak daarvan was ons na het drama van Dover al duidelijk. Het is nu geen vijf voor twaalf meer, maar één over twaalf. Als Europa op migratievlak dezelfde incapaciteit als op landbouwvlak aan de dag legt, ziet de toekomst er slecht uit. In Scandinavië wil men zich nu graag humanitair opstellen, maar daar is het zo koud en onherbergzaam dat er gewoon niemand naartoe wil. Wij menen dat je je tegen de mensensmokkelaars zeer restrictief moet opstellen. Het is een probleem dat geen enkel land op zijn eentje kan aanpakken. Daar zijn bilaterale politieakkoorden voor nodig, en als België Europees voorzitter is, gaan wij daaraan werken. Wij willen op dat vlak een voortrekker zijn.’

Er moet nu niet alleen in internationale conferenties, maar ook op het terrein zelf een vuist gemaakt worden. Koen Dassen: ‘Daarom zijn we die gemeenschappelijke politieactie nu volop aan het voorbereiden. We moeten het verhaal de wereld uit helpen dat we ons slap opstellen. De boodschap moet duidelijk zijn: je vliegt weer buiten als je geen recht hebt om hier te komen. Maar tegelijk willen we in de landen van herkomst aan sensibilisering doen en initiatieven nemen voor de reïntegratie van vluchtelingen. Wij staan niet voor een louter restrictieve, maar voor een globale aanpak.’

Chris De Stoop

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content