Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

ACV-voorzitter Marc Leemans verwijt de werkgeversorganisaties een gebrek aan overleg. ‘Mijn vingers zien blauw van het aantal keren dat mijn uitgestoken hand werd afgeslagen.’

Zult u wat meer op de rem gaan staan als er een goede regeling komt voor Arco? (Luc Vandervoort, Mol)

LEEMANS: Als vakbond hebben wij voor de verkiezingen in een memorandum duidelijk gezegd wat wij belangrijk vinden. Die tekst is en blijft onze enige toetssteen voor het toekomstige beleid en hoe we daarop zullen reageren. Het ACV heeft zijn vertegenwoordigers in Arco, maar daarover staat niets in het memorandum. De federale regering moet in dat dossier gewoon zijn engagementen nakomen. In 2008 heeft ze ons gevraagd om mee te stappen in een kapitaalverhoging voor Dexia. Dat was tegen de zin van Arco, maar we hebben uiteindelijk toch toegezegd nadat we een garantie hadden gekregen voor onze coöperanten. Het is niet meer dan logisch dat de regering die garantie ook toepast.

Waarom behoudt het ACV de CD&V als bevoorrechte politieke partner? En moet beweging.net met alle progressieven niet bouwen aan een tegenwicht voor de N-VA? (Filiep Bouckenooghe, Roeselare)

LEEMANS: Wij hebben zoals elke belangenvereniging onze politieke contacten, maar het ACV waaiert breed uit over meerdere partijen. Onze goede relatie met de CD&V is historisch gegroeid en blijft ook bestaan, omdat we allebei organisaties zijn die gericht zijn op consensus, evenwicht en verantwoordelijkheid. Maar je mag de band tussen vakbond en politieke partijen niet overschatten. Het is niet zo dat wij bij de CD&V de dienst uitmaken. Wij geven voor de verkiezingen ook geen stemadvies. We bezorgen hen wel de nodige informatie en zoeken bij hen ondersteuning voor de realisatie van onze ideeën. Voor een progressieve frontvorming ligt de bal in het kamp van de progressieve politieke partijen. Zolang zij elkaar continu in de haren blijven vliegen, zie ik op dat vlak weinig veranderen.

Waarom vormen de vakbonden niet samen met de werkgevers een front tegenover de overheid? Door bijna alles te blokkeren, maken jullie dit land nog minder bestuurbaar. (Michel Keymeulen, Beervelde)

LEEMANS: Wij zijn de vakbond van het overleg. Mijn vingers zien blauw van het aantal keren dat ik mijn hand heb uitgestoken en onze voorstellen werden afgeslagen door de werkgevers. Het beste voorbeeld is ons pleidooi voor een belastingverschuiving van arbeid naar vermogen. Zowel de werkgevers als de werknemers zouden daar voordeel uit halen. Alle experts zijn het erover eens dat onze samenleving alleen op die manier overeind zal blijven. En toch blijft het systeem bestaan waarbij mensen die het hele jaar werken heel zwaar belast worden, en zij die miljoenen verdienen op kapitaal bijna niets betalen. Wij zijn dus helemaal niet de dinosauriërs die altijd op de rem gaan staan.

Zowat alle Europese vakbonden zijn tegen een automatische indexering van de lonen, omdat zoiets arbeidsvernietigend is op de middellange termijn. Wanneer ziet ACV het licht? (Jan Lagasse, Knokke-Heist)

LEEMANS: Uw stelling klopt niet. Heel veel van mijn Europese collega’s benijden ons het Belgische systeem met een automatische indexering. Die is trouwens op dit moment helemaal niet het probleem, want de inflatie is nul. In het loonoverleg hebben wij ons altijd heel verantwoordelijk opgesteld. Het laatste wat we willen, is dat er jobs zouden sneuvelen. Het echte probleem zijn de hoge bijdragen op arbeid. Waarom moeten de kinderbijslag en de ziekteverzekering volledig gefinancierd worden door de bijdragen op arbeid? Omdat er mensen zijn die veel te weinig bijdragen.

Vraag van de week

Hoe denkt u de sterk toegenomen macht van de werkgeversorganisaties in de Vlaamse en toekomstige federale regering te kunnen counteren? (Jean-Pierre Parmentier, De Panne)

LEEMANS: Het klopt dat de werkgevers over veel meer middelen beschikken en op meer politieke steun kunnen rekenen dan de vakbonden. Zij spelen dat ook uit, door heel weinig te investeren in het sociaal overleg en rechtstreeks te lobbyen bij politici. Ik begrijp dat. Maar op de lange termijn kan die strategie fout uitpakken. Wanneer blijkt dat de regeringen onevenwichtige beslissingen gaan nemen die alleen een kleine groep mensen bevoordelen, dan hoop ik dat iedereen beseft dat wij met de vakbonden massaal zullen mobiliseren. Het ACV heeft 1,7 miljoen leden. Het is onze taak om de bekommernissen van die mensen om te zetten in beleidsvoorstellen. We houden het vuur brandend voor mocht er daar geen rekening mee worden gehouden.

Hebt u vragen over het inschrijvingsgeld of de hervorming van het hoger onderwijs?Stel ze aan Anne De Paepe, rector van de UGent.Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be. De vraag van de week wordt beloond met 2 filmtickets.

Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content