Het wetenschappelijk onderzoek krijgt hier te weinig aandacht en geld. Dat willen de “Vrienden van de Wetenschap” veranderen.

VANDAAG, 18 oktober 1995, start een campagne die het grote publiek en vooral de jonge mensen wil informeren over het belang, de moeilijkheden en het nut van de medische research. De drijvende kracht achter de aktie is hoogleraar Christian de Duve, Nobelprijswinnaar voor geneeskunde in 1975. De organizatie van het hele gebeuren berust bij Focus Research (de vereniging die zich op zeven jaar tijd ontwikkelde tot woordvoerder van de onderzoekers uit het hele land), van Challenger Medical (medische kommunikatie) en het medisch weekblad De Huisarts. Financiële en praktische steun levert het grootste onderzoekslaboratorium ter wereld, Glaxo Wellcome, maar ook van ASLK-Verzekeringen, Apple Computer en Roularta.

Uni sono klinkt uit de wetenschappers van dit land één en dezelfde klacht : er bestaat geen échte aandacht voor wetenschap in ons land. Dat klinkt wat vreemd, aangezien België en daar zijn ze het in wetenschappelijke kringen al even zeer over eens levert uitmuntende vorsers af, die overal ter wereld aan het werk kunnen.

Om de tegenstrijdigheid tussen die twee stellingen op te heffen, vat de wetenschap meer de ambitie op om naar buiten te treden. Zodat, bijvoorbeeld, de media meer hun aandacht vestigen op de wetenschap.

De bedoeling van de campagne bestaat erin jonge mensen de kans te geven kennis te maken met de huidige medische research. Gelukkig niet via lezingen en lessen, maar op de manier die ze zelf kiezen, daarbij geholpen door experts op dat terrein : professoren, onderzoekers, artsen en apotekers uit de buurt. Daarbij moet één aspekt van de medische research zo voorgesteld worden, dat het grote publiek er wat aan heeft.

VRIENDEN.

In de praktijk loopt het zo. Jongeren kunnen zich (tot 17 november) inschrijven in de klub “Vrienden van de Wetenschap”. Ook experts schrijven zich in. Focus Research verzamelt alle inschrijvingen en stelt de lokale klubs samen, waarbij de experts als “peters” optreden en de jongeren als leden.

Van 4 december af kan iedereen aan het werk. Elke klub kiest een eigen onderwerp waarover ze een projekt wil opzetten. Dat gebeurt niet in het wilde weg. De klub krijgt alle mogelijke hulp van de peters, kan laboratoriums bezoeken, probeert zicht te krijgen op wat er in de eigen buurt aan onderzoek bestaat.

Pas tegen 15 maart moet de keuze vastliggen. Elke klub bepaalt één onderwerp, stelt een dossier samen waarin wordt uitgelegd hoe het gekozen tema aan het grote publiek kan worden uitgelegd. Mogelijkheden genoeg : tentoonstelling, video, toneel, kranteartikels. Alles kan.

Uit al die ingestuurde dossiers worden er dertig geselekteerd door een jury van hoogleraren van vier universiteiten. En met de financiële steun van de organizatoren kunnen de uitgekozen klubs aan het werk. Op 31 mei (voor de eksamens dus) moet alles rond zijn.

De laatste zaterdag van juni (nà de eksamens) worden alle tema’s op één groot feest aan het publiek voorgesteld. Enuiteraard zijn er dan prijzen voor de beste uitvoering.

Natuurlijk willen de organizatoren niet dat die klubs werken zonder dat iemand ervan afweet. Parallel wordt heel wat informatie de wereld ingestuurd. Bedoeld voor het grote publiek, maar ook voor de klubs zelf. Zo creëren de organizatoren een heel schooljaar vol akties en aktiviteiten rond de medische research.

AUTOKOERSEN.

Dat klinkt mooi natuurlijk, maar een toekomstig klublid moet zich de vraag stellen : waarom doen al die mensen dat ? Om te beginnen omdat onderzoek zowel op lange termijn als met het oog op snelle resultaten té weinig aandacht krijgt en dus te weinig financiële steun. Wat druk van de publieke opinie is in dat verband mooi meegenomen.

Een ander motief is dat de werkgevers niet allemaal het belang inzien van wetenschappelijke medewerkers. De chemische en de farmaceutische industrie wél, maar er liggen zeker meer mogelijkheden voor vorsers. In milieu-, voedings- en landbouworganizaties, bijvoorbeeld. Ook de werkgelegenheid voor wetenschappers kan met de aktie gebaat zijn.

Bij de voorstelling van het projekt viel op dat verschillende experts erop wezen dat ook het secundair onderwijs eens moet nadenken. Té veel specializering in één richting dient nergens voor. En goede onderzoeker heeft een brede blik, een brede opleiding nodig. Anders kan hij/zij niet flexibel werken, niet overspringen naar een ander onderzoeksveld.

En het vierde motief raakt ons allemaal. Om het met professor De Duve te zeggen : “Onze samenleving geeft liever geld uit aan autokoersen waarbij doden vallen, dan aan wetenschap die mensenlevens kan redden. ” En daar kan alleen verandering in komen als veel mensen te weten komen dat onderzoek even spectaculair en interessant kan zijn als een rally.

M.V.

Meer info : Focus Research, tel. (02) 647.77.13 en fax (02) 647.31.57. Elke werkdag tussen 14 en 18 uur.

Ontdekken en onderzoeken.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content