JA

Opgetekend door Emilie Lachaert

‘Dolfijnen zijn van nature wilde zoogdieren. De dieren in een dolfinarium hebben dezelfde behoeftes en noden als hun soortgenoten in de vrije natuur. Ze zwemmen zestig kilometer per dag, duiken tweehonderd meter diep, jagen op vis en leven in een grote groep. Dat is het normale gedrag van een dolfijn. In een kaal, betonnen bassin van een vijftal meter diep kan er geen sprake zijn van normaal gedrag. Daaraan kunnen een goede verzorging of een wettelijke vergunning niets veranderen.

Volgens de Belgische wet moet een dolfinarium een minimum diepte van 3,5 meter en een oppervlakte van 275 m2 hebben. Als je bedenkt dat een dolfijn 2,5 tot 4 meter lang is en dat een zebra zelfs een wettelijke ruimte van 1000 m2 krijgt, weet je genoeg. De wettelijke normen voor dolfinaria zijn willekeurig opgesteld. Ze dienen vooral het commerciële belang van de pretparken.

De hoge mortaliteit in de dolfinariumindustrie illustreert de slechte levenskwaliteit. De helft van de dieren sterft abnormaal vroeg. In Brugge zijn elf jonge dolfijnen te vroeg gestorven. Ons onderzoek van westerse dolfinaria toont dat in totaal al duizend dieren stierven. En de teller loopt nog. Dan heb ik het nog niet over de hoge sterfte tijdens de vangst. In de jaren tachtig werd 70 procent van de dolfijnen voor dolfinaria nog in het wild gevangen, vaak met fatale gevolgen.

De wetenschappelijke waarde van een dolfinarium kan die cijfers niet vergoelijken. Verschillende experts oordeelden trouwens dat het onderzoek in dolfinaria van een zeer bedenkelijk niveau is en ze stellen het nut van dergelijke studies ter discussie. Ook op educatief vlak heeft een dolfinarium weinig te bieden. Kinderen leren dat het normaal is dolfijnen in gevangenschap te houden. De ware aard van de dolfijn komt nauwelijks aan bod.

Gaia wil de dolfijnen uit de dolfinaria halen en onder begeleiding van onafhankelijke experts opnieuw in hun natuurlijke omgeving plaatsen. Is vrijheid in de oceaan niet mogelijk, dan is semi-vrijheid in een natuurlijke baai of lagune bij de oceaan een goed alternatief. Een kunstmatige lagune is het absolute minimum. Een betonnen bassin met chloorwater blijft daarentegen onaanvaardbaar.’

NEE

‘Het welzijn van dolfijnen kan enkel gemeten worden via een gedragsstudie van de dieren. In ons dolfinarium komt tweemaal per week een Brugse specialist in zeezoogdieren de dolfijnen observeren. Ze vertonen een normaal, gangbaar gedrag. Ze spenderen 80 tot 90 procent van hun tijd onder water. Ze reageren alert en ze spelen, springen en duiken, zoals hun soortgenoten. Van ieder dier wordt dagelijks een gezondheidsfiche bijgehouden met informatie over voeding en welzijn.

Vanuit de wetenschappelijke wereld krijgen we niets dan lof voor de medische begeleiding van onze dolfijnen. Ook de overheid heeft geen problemen met het dolfinarium. We voldoen immers aan alle wettelijke normen. Ons bassin is zelfs 5,6 meter diep, terwijl 3,5 meter volstaat. Bovendien herziet de overheid geregeld de vergunningen van het dolfinarium.

Gaia beweert dat de mortaliteit in het dolfinarium hoger is dan die in de vrije natuur. Dat is niet waar. Wetenschappers hebben vastgesteld dat per jaar zeven tot negen procent van de dolfijnenpopulatie in de natuur sterft. De helft van de dolfijnen haalt zelfs zijn eerste verjaardag niet. Wel, de voorbije acht jaar zijn in het dolfinarium negen dolfijnen geboren en daarvan leven er nog acht. Als we de sterftecijfers vergelijken, kan ons dolfinarium dus een zeer goed rapport voorleggen. We doen het beter dan de natuur.

Ik beweer niet dat het dolfinarium de ideale omgeving is voor de dolfijnen. Ieder milieu, zowel de vrije natuur als de beschermde lagune of het dolfinarium, heeft voor- en nadelen. Maar als de nadelen in een dolfinarium voldoende gecompenseerd worden, is er geen probleem. De goede begeleiding van de dieren en het educatieve aspect van een dolfinarium bieden ontegensprekelijk een meerwaarde. Zo ontvangen we groepen blinde kinderen, die door een tastproject kunnen kennismaken met dolfijnen.

Dat is onmogelijk met dolfijnen uit de vrije natuur, en gelukkig maar. Die dieren zijn daar niet geschikt voor. Zoals dolfijnen die opgroeien in een dolfinarium, niet in de natuur kunnen overleven. Zes van de negen dolfijnen in Brugge zijn hier geboren. Als die worden losgelaten in zee, is hun doodvonnis getekend. Een aboriginal uit Papoea-Nieuw-Guinea zou het toch ook geen dag volhouden in New York.’

‘In een kaal, betonnen bassin kan geen sprake zijn van een normaal gedrag.’

‘Qua mortaliteitscijfers doet ons dolfinarium het zelfs beter dan de natuur.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content