In mijn katholieke hogeschool wordt nog altijd ‘religie, zingeving en levensbeschouwing’ gegeven. Zouden we, gezien de belabberde resultaten van toekomstige leerkrachten voor algemene kennis, die studiepunten niet beter wijden aan een vak actualiteit? (Cédric van der Meiren, Evergem)

MiekeVan Hecke: Ik hoop dat actualiteit een plaats krijgt in heel wat vakken, ook in de levensbeschouwelijke. We blijven in het hoger onderwijs die levensbeschouwelijke vakken geven omdat we geloven dat zingeving heel belangrijk kan zijn bij de keuzes die mensen maken. Onderzoek heeft uitgewezen dat het probleem van een gebrekkige actualiteitskennis niet wordt opgelost door één vak actualiteit te geven, maar wel door de interesse voor actualiteit te wekken door ze op te nemen in het hele lessenpakket.

Leraars op freelancebasis inschakelen in het reguliere onderwijs biedt volgens mij veel voordelen. Vindt u dat een goed idee? (Bernard Jacobs, Gent)

Van Hecke: Scholen zijn uiteraard nu al vrij om externe mensen uit te nodigen. Maar die zogenaamde zijinstroom is een van de dingen die we mogelijk willen maken, hetzij als een volledige lesopdracht, hetzij als docent voor gastlessen of voor bepaalde thema’s. Eenvoudig is dat niet. Freelancers kunnen hun bezoldiging of hun anciënniteit die ze hebben opgebouwd in de privésector bijvoorbeeld niet meenemen. Als ze willen lesgeven, moeten ze ook bereid zijn om een pedagogische scholing te volgen – al kan dat perfect terwijl ze al aan de slag zijn in het onderwijs.

Eén kleinzoon van me zit in een Vlaamse katholieke school met aftandse gebouwen waar tot 25 kleuters per klas zitten. Twee andere kleinzonen zitten in Nederland in mooie klasjes met 12 à 15 kleuters en 2 juffen. Is dat toeval, of is het verschil werkelijk zo groot? (Tilly Patteet, Aartselaar)

Van Hecke: De overheid voorziet voor elke school in personeel op basis van het aantal leerlingen. Voor elke 13,5 leerlingen is er een leerkracht ter beschikking. De scholen kunnen zelf bepalen hoe ze die toewijzen. Sommige instellingen kiezen ervoor om meer leerkrachten voor specifieke opdrachten in te zetten, zoals de individuele begeleiding. Andere scholen kiezen ervoor om de klasgroepen zo klein mogelijk te houden. De toestand van onze schoolgebouwen is inderdaad een pijnpunt. De middelen voor de renovatie en het onderhoud van de gebouwen zijn eenvoudigweg ontoereikend.

Ik zie als leerkracht in het bso en tso veel jongere collega’s afhaken, en ik kan hen geen ongelijk geven. Zullen er in de toekomst nog voldoende gemotiveerde en goede leerkrachten gevonden worden? (Myriam Pauwels, Hulste)

Van Hecke: Ik hoop dat veel jonge mensen de passie voor het beroep zullen behouden. Als overheid en onderwijsnet moeten we de struikelstenen proberen weg te werken. Momenteel zijn er bijvoorbeeld te weinig mogelijkheden voor jonge leerkrachten om zich te laten begeleiden door ervaren collega’s. En voor degenen aan het begin van hun carrière zou er binnen de scholengroepen ook meer gestreefd moeten worden naar voltijdse jaaropdrachten, zodat ze meer zekerheid hebben en niet van de ene interim naar de andere moeten hoppen.

Vraag van de week

In onze maatschappij wordt gevraagd om elke wereldvisie als gelijkwaardig te beschouwen. Is het dan nog gepast om als onderwijsnet vanuit één religie te vertrekken? (Bjorn Claes, Mechelen)

Van Hecke: Om te beginnen, bestaat er in opvoeding en in het oplossen van maatschappelijke problemen niet zoiets als neutraliteit. Wij vertrekken in het katholiek onderwijs vanuit onze eigen levensvisie, maar wij laten de leerlingen ook kennismaken met de antwoorden die de andere levensbeschouwingen aanreiken. We gaan de conversatie ook aan met de andere stromingen. Tegen die achtergrond nodigen we de leerlingen uit om zelf een keuze te maken over hoe ze in het leven staan.

Volgende week: Kamerlid en LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker.

Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets.

Opgetekend door Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content