Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

Professor hedendaagse islamitische studies Tariq Ramadan stelt dat een nieuwe bloei voor een westerse islam pas mogelijk wordt als men buiten de mentale, sociale, culturele en religieuze getto’s wil treden. Hoe denkt u daarover? (Paul De Bolle, Gent)

Nordin Taouil: Ik deel heel veel van wat Ramadan zegt, ook dit standpunt. Veel moslims in Europa leven in een culturele ballon. Ze moeten beseffen dat ze waardevolle Europese burgers zijn die moeten deelnemen aan de maatschappij. Veel moslims hebben moeite om de islam toe te passen in de westerse samenleving. Het antwoord op die moeilijke oefening is: soepelheid.

De Yemenitische blogster Hind Aleryani beschrijft prachtig hoe er in haar prille kindertijd geen onderscheid was tussen haar en haar neefjes. Tot zij als vrouw op een bepaald moment haar gezicht moest bedekken. Waarom bedekken de mannen hun gezicht niet, besluit ze? (Paul De Bilde, Niel)

Taouil: Dat is een terechte vraag. Het is mijn overtuiging dat het gezicht bedekken geen religieuze regel is, maar wel een cultureel gebruik. Ik vind het ook discriminerend dat er in bepaalde landen een onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Studie van de islam leert dat mannen en vrouwen gelijke rechten en plichten hebben. Toen ik mij in 2009 verzette tegen het hoofddoekenverbod in bepaalde Antwerpse scholen, deed ik dat niet omdat ik vond dat vrouwen een hoofddoek moeten dragen, wel omdat ze de vrije keuze moeten hebben om daar zelf over te beslissen.

Moslims weigeren bij het Offerfeest de schapen te verdoven. Maar als protest tegen de verhoging van de slachtbijdrage in Mechelen dreigen ze wel dat ze geen dieren meer zullen slachten, en in plaats daarvan een geldoffer zullen brengen. Geen dieren slachten is dus mogelijk binnen de voorschriften van de islam? (Walter Van Geyt, Antwerpen)

Taouil: Een donatie of een gift aan armen, de zakat, is een van de vijf zuilen van de islam, maar heeft op zich niets te maken met het Offerfeest, het islamitische feest van de solidariteit. Ik vind het dus persoonlijk verkeerd om de rituele slachting van het schaap te vervangen door een geldoffer. In Antwerpen is de slachtbijdrage na overleg met de moslimgemeenschap ook verhoogd. De kosten voor de slachting bedragen ongeveer 120 euro. De stad zal daarvan nog altijd 80 euro voor haar rekening nemen. Ik heb er geen probleem mee dat wij ook ons steentje bijdragen en roep al mijn geloofsgenoten op om voor de dialoog met het gemeentebestuur te kiezen en binnen de wet te blijven. De rituele slachting, zonder verdoving, is trouwens toegelaten in België. En aan degenen die zich afvragen wat ze met al het vlees moeten doen: jullie kunnen perfect een paar kilo’s vlees naar daklozencentra of sociale restaurants brengen.

Mogen homoseksuele moslims volgens u de kans krijgen om samen met iemand van hetzelfde geslacht een gelukkig leven uit te bouwen? (Dimitri Van den Heuvel, Antwerpen)

Taouil: Wij kunnen ons niet bemoeien met het privéleven van anderen. De islam heeft wel een duidelijke visie over de seksuele daad, maar een moslim moet respect tonen voor alle mensen. Gay bashing vind ik dus totaal verkeerd. Wij oordelen ook niet of zo iemand moslim kan zijn of niet. Wij kunnen zelfs niemand de toegang tot de moskee weigeren. Binnen de islam bestaat er geen hiërarchie zoals in andere religies.

Vraag van de week

In mijn godsdienstlessen merk ik dat het onbegrip van geseculariseerde laatstejaarsscholieren toeneemt voor de opvattingen van moslims over evolutietheorie, seksualiteit, atheïsme… Hoe denkt u die negatieve perceptie te kunnen keren? (Jan Maes, Kontich)

Taouil: Ik ben me goed bewust van dit probleem. Het geldt trouwens niet alleen voor de geseculariseerde jongeren. Ook bij moslimjongeren heerst er een afkeer voor de westerse waarden. Haat en nijd bestaan aan beide kanten. Veel promotoren van de islam hebben bijgedragen tot dat negatieve imago, net zoals de aanslagen, het geweld en de verkeerde toepassing van de islam door bepaalde moslims in de Arabische wereld en elders. We hebben nood aan een revolutie. We moeten een harmonieuze maatschappij creëren, waarin iedereen respect heeft voor andermans overtuiging. Dat is een heel grote uitdaging. Alleen dialoog en aandacht voor het waardevolle in andere levensbeschouwingen kunnen ons daarbij helpen.

Volgende week: staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V).

Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets.

Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content