KÅRE BRYN

Het verwijt dat Noorwegen een al bedreigde diersoort belaagt, is nu ontzenuwd. De vangst van 425 dieren brengt het bestand van dwergvinvissen niet in gevaar. Dat zegt Kåre Bryn, de Noorse gevolmachtigde bij de Internationale Walvisvangstcommissie (IWC).

?De nieuwe schatting van het bestand van dwergvinvissen in het noordoosten van de Atlantische oceaan ontkracht de belangrijkste klacht tegen Noorwegen. Het Wetenschappelijk Comité van de Internationale Walvisvangstcommissie stelde de cijfers bij, op grond van de in 1995 geziene dieren. Zo kwamen we bij het totaal van 118.000 dwergvinvissen.

De nieuwe schatting is betrouwbaar en ze geeft aan dat de dwergvinvispopulatie gezond is en snel aangroeit. Niemand kan nog beweren dat een gecontroleerde vangst van 425 stuks die diersoort bedreigt. Dat getal ligt trouwens onder het aantal dwergvinvissen dat mag gevangen worden. En het aantal dieren dat mag gevangen worden, is berekend volgens een methode ontwikkeld door het Wetenschappelijk Comité.

De nieuwe schattingen zetten het moratorium op de helling. Het heeft geen zin een moratorium op de exploitatie van natuurlijke rijkdommen te handhaven als daar geen noodzaak toe bestaat.

De beschuldiging dat Noorwegen illegaal zou jagen, is uit de lucht gegrepen. Wij hebben onze rechten vastgelegd in de Internationale Conventie voor de Walvisvangst van 1946 en we zijn niet gebonden door het in 1982 afgekondigde moratorium dat de letter en de geest van de conventie schendt.

Noorwegen zet 31 schepen in Noorse wateren in voor de streng gecontroleerde walvisvangst. Op elk schip zijn inspecteurs aanwezig en de gevangen dieren worden aan land gebracht op tevoren aangewezen plaatsen. De verkoop van het vlees is uitsluitend bestemd voor de binnenlandse markt.

Noorwegen vangt walvissen met kleine schepen die vertrekken uit havens langs heel onze kust. De vangst heeft plaats eind van de lente, begin van de zomer. De rest van het jaar dienen de boten voor de kustvisserij. De kleine visserij inbegrepen de walvisvangst is zeer belangrijk voor de lokale gemeenschappen die van niets anders leven.

Noorwegen houdt rekening met alle internationale richtlijnen over de duurzame exploitatie van natuurlijke rijkdommen die steunen op wetenschappelijk advies, niet op toevallige culturele voorkeuren.?

ISABELLE MARNEFFE

De walvispopulaties zijn nog steeds bedreigd. Jacht op een bedreigde diersoort is moreel onaanvaardbaar. Dat zegt Isabelle Marneffe, directeur communicatie van het WWF-België.

?Sinds 1986 bestaat een moratorium op de walvisjacht. Het verbod op de commerciële walvisvangst wordt sindsdien jaarlijks herhaald. De populaties hebben zich inderdaad nog niet hersteld van de vroegere massale jacht.

Japan jaagt om wetenschappelijke redenen, wat de Internationale Walvisvangstcommissie (IWC) bij uitzondering aanvaardt, maar niet in reservaten. Japan jaagt nochtans in de Antarctische wateren, die sinds 1994 uitgeroepen zijn tot reservaat.

Noorwegen, het tweede land dat weigert het vangstverbod na te leven, jaagt om commerciële redenen. Vroeger werd alles van de walvis gebruikt, nu gaat het alleen om het vlees. Maar dat wordt in Noorwegen weinig of niet gegeten. Zo zijn maar 56 dwergvinvissen verkocht van de 202 die dit jaar al zijn gevangen. Noorwegen wil nu de vangstquota nog opdrijven, terwijl het land nu al een overschot aan walvisvlees heeft.

Uit allerhande gegevens blijkt dat Noorwegen meer investeert in het instandhouden van de markt, in subsidies aan vissers en marketing dan die markt kan opbrengen. Wat de Noren interesseert, is exporteren naar Japan, waar wel een markt bestaat voor walvisvlees. De handel in walvisvlees is evenwel verboden. De Japanse douane nam pas een lading van zes ton walvisvlees in beslag, die als makreel uit Noorwegen was gesmokkeld.

Toch is er een alternatief. Het is bewezen dat ecotoerisme het gadeslaan van walvissen meer opbrengt dan de jacht op walvissen. Het zou jammer zijn dat de Noorse houding andere landen aanzet de jacht op die dieren te hervatten. Want ondanks de optimistische schattingen van Noorwegen zelf, zijn walvissen nog altijd bedreigd. Nu vooral door de pollutie van zeewater en de aantasting van hun leefomgeving. Ogenschijnlijk gezonde populaties kunnen van de ene dag op de nadere in elkaar stuiken.

Noorwegen heeft blijkbaar moeite met de emotionele reactie in de rest van de wereld. Zeezoogdieren walvissen, dolfijnen staan symbool voor alles wat misloopt met de oceanen.?

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content