Karl van den Broeck
Karl van den Broeck Karl van den Broeck is hoofdredacteur van nieuwswebsite Apache.

De Vlaamse regering moet dringend duidelijkheid scheppen over de pensioensreserves van de VRT. ‘Die zijn op dit moment totaal onvoldoende’, zegt Vlaams Parlementslid Carl Decaluwé.

De VRT broedt momenteel op een besparingsplan. Minister van Media Ingrid Lieten (SP.A) wil dat de omroep voor 65 miljoen euro snoeit, maar intern leeft de hoop dat het ook wat minder kan zijn. Vooral de socialisten in de raad van bestuur liggen dwars en onthielden zich op de vorige vergadering. Toch lijkt de discussie over het besparingsplan vrij futiel in het licht van de tijdbom die onder de VRT-pensioenfondsen tikt. In 1997 werd een fonds voor de statutairen opgericht, en in 2001 een voor contractuele werknemers. De activa bedroegen eind 2007 386,2 miljoen euro. ‘Maar door de kredietcrisis blijkt dat bedrag gezakt te zijn naar 310,4 miljoen euro. De VRT heeft zijn geld dus slecht belegd’, zegt Vlaams Parlementslid Carl Decaluwé (CD&V), die in de jaarverslagen, de begrotingen en andere officiële stukken dook om zicht te krijgen op de problemen.

‘De betalingsverplichtingen van de VRT aan zijn pensioenfondsen zijn volgens mijn informatie opgelopen tot 842,2 miljoen euro. De regeringscommissaris stelde in december 2008 dat er bij een eventuele controle van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen herstelmaatregelen zouden worden gevraagd.’

Decaluwé wijst erop dat het uiteindelijk de Vlaamse overheid is die garant staat voor de uitbetaling van de pensioenen. ‘Het Minidecreet voorziet in een 100 procent decretale garantie. De jaarlijkse overheidsdotatie aan het VRT-pensioenfonds werd dan ook met 4,5 miljoen euro opgetrokken tot een jaarlijks niveau van 23,7 miljoen euro.’

Decaluwé wil nu weten of dat geld volstaat om de dekkingsgraad van het VRT-pensioenfonds op te krikken en of er al tekenen van herstel zijn. ‘Ik heb een interpellatieverzoek ingediend en hoop dat minister Lieten snel duidelijkheid kan verschaffen’, zegt hij.

Veel vertrouwen heeft hij er niet in. ‘Bij verscheidene besprekingen van het VRT-jaarverslag heb ik al herhaaldelijk mijn argwaan laten blijken over de beleggingspolitiek van het pensioenfonds. Die is te sterk op aandelen gericht.’ Decaluwé wil dan ook weten wie die beleggingspolitiek bepaalt en hoopt op bijsturingen.

Ten slotte wil de CD&V’er ook garanties dat het geld dat de Vlaamse regering jaarlijks in het pensioenfonds stopt ook gebruikt wordt om pen-sioenen uit te betalen. ‘Ik heb een vermoeden dat een deel van die middelen soms via een omweg alsnog wordt gebruikt om werkingskosten van de VRT te betalen.’

De interpellatie is gepland voor dinsdag 27 april.

Karl van den Broeck

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content