Vrije tribunes op Knack.be

© BLEGA

Op Knack.be verschijnen elke dag vrije tribunes. U kunt ze integraal lezen op www.knack.be/vrije-tribunes

Gelijke kansen

Platform Solidaire Scholen: ‘Gelijke onderwijskansen krijgen wil ook zeggen dat elk kind zichzelf en zijn leefwereld in de school- en klaspraktijk gerepresenteerd ziet, dat het solidariteit ervaart tegenover zijn eigen identiteit, dat het alle mogelijkheden krijgt om zichzelf te ontplooien in zijn school. Of je kansarm bent of niet, van allochtone of autochtone afkomst bent of niet, pas wanneer je je als kind echt goed voelt in de school zul je alle mogelijke leerkansen kunnen grijpen. Het GOK-decreet heeft daartoe negen jaar geleden een eerste ruime aanzet gegeven. Nu is het aan alle actoren in het onderwijsveld om der écht werk van te maken.’

Staatshervorming

Nelly Maes, ex-politica (VU, Spirit): ‘Vooraleer we over artikel 35 praten, zouden we een meer evenwichtige structuur kunnen afspreken die minder polariserend werkt. 1. Brussel blijft als hoofdstad behouden maar wordt erkend als volwaardig gewest. 2. In Wallonië zouden gewest en gemeenschap samenvallen, zoals dat in Vlaanderen het geval is. 3. De Duitstaligen worden naast gemeenschap ook gewest. Een confederaal België zou dan vier entiteiten kennen, elk met hun eigen democratische structuur en hun eigen ideologische profiel. Samen moeten zij dan uitmaken wat zij nog samen willen doen. Brussel blijft de gemeenschappelijke hoofdstad en het principe van de solidariteit blijft behouden. De bevoegdheden die nodig zijn om deze confederale structuur in stand te houden, worden opgesomd in artikel 35 en de financiële middelen voor een efficiënte werking blijven verzekerd. Alle bevoegdheden die niet in het artikel 35 worden opgesomd, komen toe aan de vier gewesten.’

Vleesmatiging

Elena Lievens, lector Arteveldehogeschool Gent, lid raad van bestuur van EVA: ‘Het mag verbazingwekkend genoemd worden dat EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief), de vzw die in Vlaanderen en Brussel het grote publiek, de horeca, de gezondheidssector, de landbouw- en voedingsector, het middenveld, de media en het onderwijs wil informeren over en sensibiliseren voor vleesmatiging, er voor het derde jaar op rij niet in is geslaagd gratis zendtijd op de VRT te bekomen in het kader van humanitaire en maatschappelijke campagnes. De redenen voor de weigering werden door de VRT per brief aan EVA overgemaakt, en houden in dat er bij de jury van de VRT die de aanvragen beoordeelt geen consensus is over de noodzaak van een campagne die aanzet tot vleesvermindering, en al evenmin over de maatschappelijke relevantie ervan. Die conclusies zijn tamelijk schokkend te noemen.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content