GEERT INSLEGERS

De belofte van de regering om de huurwet met een jaar te verlengen, is een eerste stap in de goede richting. Dat zegt Geert Inslegers van de Vlaamse huurdersbonden.

“Volgens de Oostvlaamse huurdersbond dreigden 200.000 gezinnen op oudejaarsavond op straat te worden gezet. Zelfs indien maar één vijfde van hen ook echt hun woning moet verlaten, dan gaat het nog om 43.000 gezinnen. De meeste huurders staan voor de keuze : de volledig vrij bepaalde prijs aanvaarden of de woning verlaten. Terwijl de huurwet precies de woonzekerheid wil garanderen. Ekonomische Zaken berekende dat de huurprijzen 2,5 keer sneller stijgen dan de levensmiddelen. Met de opzeggingen vreesden wij voor nog meer opwaartse druk van de huurprijzen.

De maatregel van het regeerakkoord moet nog worden ingevuld. Wat ons betreft, kan er worden teruggegrepen naar de wet van 1989 die de huurkontrakten in 1990-1991 met één jaar verlengde. Alleen voor verbeteringswerken of voor eigen gebruik kon er een einde worden gemaakt aan de huurovereenkomst. Nog belangrijker is dat eventuele prijsstijgingen, die de eigenaar en de huurder overeenkwamen, kunnen worden teruggebracht tot de stijging van de levensduurte. Veel huurders moeten nu een nieuw kontrakt tekenen. Een deel moet al vanaf juli meer betalen, een ander deel vanaf januari.

Er moet een grondige studie komen over de evolutie van de huurprijzen en vooral over de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Er bestaan namelijk verschillende deelmarkten. Zo treedt er een stabilizatie en een daling op in de sektor van de luxe-appartementen. Aan de andere kant stellen we een forse stijging vast in de secundaire sektor, de sterk verouderde woningen van lage kwaliteit in onaantrekkelijke buurten. Die zijn in verhouding te duur. Daarom moeten de huurprijzen worden gekoppeld aan objektieve normen. Zo betaalt de huurder naargelang de kwaliteit en krijgt de eigenaar een ekonomische prikkel om zijn woningen te verbeteren. Bijna de helft van de huurwoningen is er minder goed tot slecht aan toe : een kwart vertoont strukturele gebreken, achttien procent is van middelmatige kwaliteit. “

HUBERT MORIAU

Volgens het Algemeen Eigenaarssyndikaat (AES) is de regering goed op weg om de hele sektor kapot te maken. De wet wordt te veel gewijzigd. Dat zegt Hubert Moriau, direkteur van AES.

“Deze huurwet dateert pas van 1991 en daarvoor zijn er nog dertien verschillende geweest waardoor de rechtszekerheid van eigenaar én huurder wordt aangetast. De regering zou zich beter verontschuldigen voor haar fouten. Het principe van de wet luidde : huurkontrakten van negen jaar. Tegen elk rechtsbeginsel maakte de regering een eerste fout : de wet kreeg terugwerkende kracht. Een tweede fout was dat, op verzoek van de huurdersbonden, alle kontrakten aanvingen op 1 januari 1987, ook de kontrakten die al twintig jaar oud waren. Nadien moet je geen moord en brand schreeuwen omdat al die kontrakten op hetzelfde moment aflopen. Binnen een jaar staan we trouwens voor hetzelfde probleem. De regering wil ook de misbruiken aanpakken. Daar werken wij graag aan mee, maar het moet om misbruiken gaan. In de wet staat dat het kontrakt mag worden opgezegd voor familie tot de derde graad, bijvoorbeeld, een oom en een neef. Dat willen we houden.

Het meest objektieve criterium voor de berekening van de huur is de marktprijs. Die houdt met alle criteria rekening. Zoiets vastleggen in een puntenstelsel is onbegonnen werk. Nederland, dat sinds de Tweede Wereldoorlog met zo’n systeem werkt, wil dat afbouwen. De eerste maatregel is dat de huurprijzen boven 1007,5 gulden volledig vrij zijn. De bevoegde staatssekretaris, een D66’er, zei onlangs nog dat Nederland de markt niet volledig kan liberalizeren omdat er nog altijd een woningtekort is. Het is precies andersom.

Wat het tekort in de goedkope woningen betreft : als die woningen worden verbeterd, dan stijgen de prijzen. Bovendien worden die slechte woningen tegen een proportioneel hoge prijs verhuurd omdat de huurders niet op de privé- maar op de sociale markt thuishoren. Maar daar zitten de vriendjes. Als de regering de hele sektor kapot wil, dan moet ze dit maar doen. Tenslotte is niemand verplicht om zijn geld in eigendom te steken. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content