Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

U reist constant de wereld af en stapelt de airmiles op: welk fiscaal beleid is nodig voor het verbruik van kerosine? (Hannes De Geest, Jette)

Jean-Pascal van Ypersele: Ik vraag de gezagvoerder van elke vlucht die ik neem hoeveel we verbruikt hebben. Voor mijn reis van vorige week tussen Bangkok en Istanbul, heen en terug, was dat 111.800 kilogram kerosine, of een CO2-equivalent van ongeveer 560 ton. Met 132 passagiers aan boord was dat omgerekend ongeveer vier ton per passagier. Dat is evenveel als de gemiddelde uitstoot van een Belgische burger over vier maanden. En om op die manier de atmosfeer als een grote vuilnisbelt te gebruiken, betalen de passagiers niets. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN heeft aangetoond dat een extra belasting op kerosine de wereldwijde uitstoot kan verminderen. In september heeft de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) eindelijk beslist om daar werk van te maken. Er is nog geen concreet cijfer op gekleefd, maar het is de hoogste tijd.

Is kernenergie geen oplossing voor de CO2 -uitstoot? (Luc Vandaele, Ruiselede)

Van Ypersele: Kernenergie is zeker niet de enige oplossing. Als we het klimaat willen stabiliseren, moeten we de CO2-uitstoot tot nul reduceren tegen het einde van deze eeuw. Daarvoor zullen we een breed gamma van technologieën nodig hebben. Het IPCC-rapport van 2007 – vóór de kernramp in Fukushima dus – schatte dat kernenergie in de 21e eeuw een uitstootvermindering van 280 miljard ton CO2-equivalent kan opleveren. Maar vooral ook een efficiënter energiegebruik en meer hernieuwbare energie kunnen de uitstoot verder beperken. En elk land moet natuurlijk zijn eigen prioriteiten stellen.

Waarom komt de bijdrage van de vleesindustrie aan de CO2-uitstoot niet op de politieke agenda? (Steven Deketele, Gent)

Van Ypersele: Herkauwers stoten methaan uit, een zeer krachtig broeikasgas. Ook de rest van de vleesproductieketen is op dat vlak bijzonder nefast: van de ontbossing in Zuid-Amerika om soja voor ons vee te produceren, over de energie die nodig is om het vlees koel te bewaren tot het transport tot op ons bord. Minder vlees eten in rijke landen zou dus zeker een positief effect hebben op de klimaatbescherming en op onze gezondheid. Te weinig mensen kennen de basisprincipes van een evenwichtig dieet zonder al te veel vlees. Wat dat betreft, kunnen we zeker nog een grote vooruitgang boeken.

Voor banken in nood stromen de overheidsmiljarden binnen. Naar klimaatexperts die roepen dat het huis in brand staat, wordt niet geluisterd. Hebt u nog vertrouwen in de politiek? (Els De Backer, Stabroek)

Van Ypersele: Ik buig mij al 34 jaar over het effect van de uitstoot van broeikasgassen op het klimaat. Het is inderdaad bijzonder frustrerend dat de meeste politici, maar ook de burgers die hen kiezen, niet willen inzien dat het de hoogste tijd is voor een strategische aanpak van het klimaatprobleem. Als het zo voortgaat, zullen onze kinderen en kleinkinderen een planeet erven die in slechte staat verkeert. Ik vraag me af of het dat is wat de burgers en politici echt willen.

Vraag van de week

Stel dat we de invloed van de mens sterk zouden kunnen reduceren, hoe zou de opwarming van de aarde en het zeeniveau dan evolueren? (Armand Ruymaekers, Ranst)

Van Ypersele: In het optimale scenario moet de netto uitstoot van broeikasgassen – dus het verschil tussen de uitstoot en de absorptie ervan – tot nul teruggebracht worden of zelfs onder nul duiken. Dat zou grote inspanningen vragen van alle sectoren. Maar als we daarvan uitgaan, zou volgens het recentste rapport van het IPCC de temperatuur in het jaar 2100 anderhalve graad Celsius boven die uit het pre-industriële tijdperk liggen. De zeespiegel zou tegen dan met 60 centimeter gestegen zijn en na 2100 nog verder stijgen.

www.ipcc.ch

Volgende week: Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen Dirk Van Den Bulck. Mail uw vraag naar mijnvraag@knack.be en maak kans op twee filmtickets.

Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content