Van Noorwegen tot Turkije: wetenswaardigheden voor de automobilist.

AFSTAND

l In Frankrijk geldt de tweesecondenregel om afstand te houden van een voorligger. Met een maximumsnelheid komt dat op autowegen op ongeveer 70 meter neer, op gewone wegen 50 meter en in de bebouwde kom 30 meter. Boetes lopen op tot a 750.

ALCOHOL

l De meeste landen laten 0,5 promille toe. Ook Spanje, behalve voor bestuurders van wie het rijbewijs jonger is dan 1 jaar (0,3 promille).

l Een automobilist mag helemaal geen alcohol drinken in Hongarije, Polen, Roemenië, Slovakije, Tsjechië en Zweden.

l Noorwegen laat 0,2 toe, Luxemburg 0,35. Italië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk 0,8 promille.

BRIL

l Bestuurders met bril moeten in Spanje een reservebril bij zich hebben. Zwitserland verplicht een reservebril voor dragers van contactlenzen.

CLAXON

l Op het grondgebied van Wenen mag u niet toeteren.

GEVARENDRIEHOEK

l In Spanje zijn twee gevarendriehoeken verplicht.

INHAALVERBOD

l Auto’s met aanhangwagen of caravan mogen niet inhalen in Zwitserland. Inhalen is er ook verboden als de gele lichten op de praatpalen knipperen.

l In Roemenië is het verboden in te halen op bruggen.

LICHT

l In Denemarken, Noorwegen en Zweden is het verplicht om overdag met de lichten aan te rijden. In Finland en Hon-garije moet het licht overdag aan buiten de bebouwde kom.

l In Spanje moet u een set reservelampen in de auto hebben.

l In het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta rijdt u links.

ONGEVAL

l Een ongeval moet in Bulgarije en Slovenië altijd door de politie worden vastgesteld .

PASPOORT

l Er is een paspoort vereist om te reizen in Bosnië, Bulgarije en Polen. Bovendien moet in dat paspoort een visum in Joegoslavië, Slovakije en Tsjechië.

l Het ’toeristenvisum’ in Turkije kost a 10.

SNELHEID

l In een bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 km/u. Behalve in Ierland en het Verenigd Koninkrijk (30 mph = 48 km/u.) en Polen (60).

l Op gewone wegen is de maximumsnelheid 90 km/u.

H Ze ligt lager in Bosnië (60), Zweden (70), Bulgarije, Denemarken, Finland, Hongarije, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Roemenië en Zwitserland (80). Frankrijk houdt het ook op 80 als de weg nat ligt.

H De maximumsnelheid ligt hoger in Ierland en het Verenigd Koninkrijk (60 mph = 96 km/u.); Duitsland, Oostenrijk en Joegoslavië (100).

l Op autowegen is de maximumsnelheid 120 km/u.

H Ze ligt lager in Noorwegen (90), Denemarken en Zweden (110); Ierland en het Verenigd Koninkrijk (70 mph = 112 km/u.). In Nederland mag een personenwagen met aanhangwagen of caravan niet sneller dan 80. Roemenië laat 120 toe voor voertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 1300 cc, maar beperkt de snelheid tot 80 voor een kleinere cc’s.

H 130 km/u. mag in Frankrijk, Hongarije, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Slovakije, Slovenië en Tsjechië. Op een natte weg wordt het in Frankrijk 110.

H Duitsland beveelt 130 aan, maar er geldt wettelijk geen limiet.

TELEFOON

l Autobestuurders mogen met de gsm aan het oor bellen in Bosnië, Bulgarije, Finland, Joegoslavië, Tsjechië en Zweden. Ook in het Verenigd Koninkrijk mag het, maar bij een ongeval kan het zwaar aangerekend worden. Elders in Europa is handenvrij bellen de regel.

l Het noodnummer 112 werkt overal, behalve in Joegoslavië (politie 92, ambulance 94).

TUNNEL

l In Frans-Italiaanse tunnels (Mont Blanc, Fréjus) is een minimumafstand verplicht: 150 meter tussen rijdende voertuigen en 100 meter tussen stilstaande voertuigen. De snelheid is beperkt tot 70 km/u.

VIGNET

l Wie betrapt wordt op rijden zonder autowegvignet (zie kaart tolwegen), betaalt in Oostenrijk a 120 boete. In Zwitserland 100 (Zwitserse) frank (a 67,5) plus vignet (a 27), in totaal dus a 94,5.

l Prijs van een vignet in twee landen die niet voorkomen op de tolwegenkaart in dit nummer: Slovakije a 2,4 (15 dagen); Tsjechië a 3,3 (10 dagen).

R.E.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content