Marc Vansnick, afgevaardigd bestuurder van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, wil zogenaamde onrechtvaardigheden in de aanpak van verkeersovertredingen wegwerken door het boetesysteem te koppelen aan het inkomen. Bezwaar volgens Vansnick : fraude in de personenbelasting. Oplossing van SP-kamerlid Renaat Landuyt : boetes koppelen aan de economische draagkracht van de overtreder. Rechters dienen daarbij onder meer de uiterlijke tekenen van welstand na te gaan.

Dergelijke voorstellen maken brandhout van het gelijkheidsbeginsel, één van de belangrijkste rechtsprincipes. Ze voegen zich bij andere voorstellen en maatregelen die even zeer een aantasting zijn van democratische rechtsbeginselen. Het regeringsvoorstel over de sanctionering van lekken tijdens gerechtelijk onderzoek naar corruptie van ministers, ex-ministers en hun politieke medewerkers kan de vrije meningsuiting van volksvertegenwoordiging en pers aan banden leggen. De privacywet geeft via de centralisatie van gegevens de Belgische staat finaal meer mogelijkheden om de burgers te controleren.

In feite gaat het om uitingen van een mentaliteit die naadloos aansluit bij de theorieën van Dehaene, Tobback, Vandenbroucke en anderen. De burger is onmondig en onbekwaam om verantwoordelijkheid op te nemen. De staat moet hem van wieg tot graf begeleiden en desnoods met harde hand corrigeren. In parlementaire debatten mag de volksvertegenwoordiging enkel stemmen ?meerderheid tegen oppositie?. De pers mag (nog) kritiek spuien. Voor het overige wordt het kiesvee zorgvuldig in stand gehouden via georganiseerd cliëntelisme van vakbonden, ziekenfondsen en andere bedienaars van de sociale zekerheid, onder het heilige credo van de solidariteit. Wat dat begrip inhoudt, wordt gedefinieerd door partij-ideologen.

In deze context is geld verdienen een dubieuze aangelegenheid, tenzij onder vakbondstoezicht. Ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen zijn per definitie profiteurs en potentiële fraudeurs. Een hoger inkomen wordt bestraft zoals Frans Verleyen in ?De volmaakte moord? (Knack nr. 14) beschrijft. Niet alleen door zwaardere fiscale en sociale lasten, maar nu ook door een boetestelsel. Na de verkeersovertredingen kunnen ook andere boetes in aanmerking komen. Een hoger inkomen is gelijk aan een hoger risico. De verzekeringsmaatschappijen vinden een nieuwe markt.

Streven naar materiële welstand is nochtans een van de fundamentele drijfveren van het menselijk handelen in om het even welke economische context. Een hoger inkomen extra beboeten, toont nog eens aan dat de economische logica genegeerd wordt. De Belgische oligarchie heeft daar alle belang bij, wil ze zichzelf op korte termijn politiek en financieel in stand houden.

M. Peeters, Bierbeek.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content