Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

Er zijn allerlei vormen van bemiddeling tussen scheidende ouders mogelijk, zegt kinderpsychiater Peter Adriaenssens, maar soms is de tussenkomst van justitie onvermijdelijk.

U lijkt geen voorstander van de wetgeving over het co-ouderschap voor heel jonge kinderen. Zal er mogelijk iets aan veranderen? (Randi De Koninck, Westerlo)

ADRIAENSSENS: We hebben in de eerste plaats maatwerk nodig. Het is niet door de huidige wet over de verblijfsregeling te veranderen van ‘elk om de beurt een week’ naar ‘vijf dagen bij de ene en twee dagen bij de andere’ dat we de situatie van veel kinderen zullen verbeteren. Ik hoop dat er in de rechtbanken vandaag vooral gezocht wordt naar menselijke oplossingen, zoals in elkaars buurt blijven wonen, of een soepele regeling die het de ouders gemakkelijk maakt om bij hun kinderen te zijn.

Haalt u uw expertise louter uit academische bronnen en uw praktijk? Of heeft uw eigen vaderschap u ook veel geleerd over een stabiele leefomgeving voor kinderen? (Jos Vandeneijnde, Wuustwezel)

ADRIAENSSENS: Het zou een beperking zijn voor iedereen die professioneel bezig is met kinderen als de ervaring met hun eigen kinderen een rol zou spelen. Vroeger hoorde je wel vaker iemand argumenteren ‘dat hij als vader zelf ook niet zou willen dat zijn kinderen…’ Onze expertise en onze hulpverlening moeten gebaseerd zijn op de vijfjarige opleiding die we genoten hebben, op het onderzoek dat gevoerd wordt en op onze praktijk waarin we kinderen en jongeren met problemen bijstaan. Ik erger mij ook weleens aan politici die tijdens debatten een studie tegenspreken door te verwijzen naar hun eigen ervaringen in de praktijk.

Wat vindt u van een verplicht ouderschapsplan, zoals dat in Nederland bestaat, om de eindeloze discussies over kosten, verblijf en taakverdeling in vechtscheidingen te vermijden? (Karel Vangenechten, Brasschaat)

ADRIAENSSENS: Dat is zeker een goed idee. Ik denk dat iedereen er ondertussen van overtuigd is dat vechtscheidingen een vorm van kindermishandeling zijn, maar er een oplossing voor vinden is allesbehalve makkelijk. Ongeveer 17 procent van de scheidingen draait uit op zo’n pijnlijk verhaal. Naast een ouderschapsplan zouden ook andere vormen van bemiddeling tussen ouders een nog veel belangrijkere rol kunnen spelen, al moeten we er ook bij vertellen dat bemiddeling zelden efficiënt is bij hardnekkige vechtscheidingen. Vandaar dat in bepaalde situaties ook de tussenkomst van justitie nodig blijft.

Als ik u hoor spreken over co-ouderschapsproblemen vraag ik me af of ouders dan toch niet beter, zoals vroeger, ‘bij elkaar blijven voor de kinderen’. (Kristin Van den broeck, Antwerpen)

ADRIAENSSENS: Echtscheidingen worden in onze samenleving gelukkig getolereerd. Ook in onze praktijk adviseren we ouders soms om uiteen te gaan, voor de veilige opvoeding van hun kinderen. Maar het groter maatschappelijk begrip voor scheidingen heeft ervoor gezorgd dat de optie om uiteen te gaan steeds aanwezig is. Kinderen hebben recht op de ouders die hen verwekt hebben. De beslissing om uiteen te gaan mag er in het belang van de kinderen pas komen nadat een heel traject is doorlopen. Sommige mensen beseffen te weinig dat het ideale leven niet bestaat. Samenleven heeft altijd voor- en nadelen.

Vraag van de week

Is er ook onderzoek gedaan naar co-ouderschap waar de kinderen in hetzelfde huis blijven wonen en waar de ouders elkaar elke week afwisselen? (Nadine Van Den Haute, Lede)

ADRIAENSSENS: Nee, maar ik vind het een merkwaardig fenomeen dat voor alle mogelijke complexe situaties de vraag rijst of er al een onderzoek naar geweest is. Een ouder die van geslacht verandert, kinderen die voor de derde keer in een nieuw samengesteld gezin komen… Ten eerste is het misschien maar beter dat daar nog geen onderzoek naar gedaan is, want dan betekent dat wellicht dat er niet zoveel kinderen in die situatie zijn. Daarnaast mogen we de onderzoeken die wel gedaan worden ook niet als een dictaat zien en ze op iedereen gaan toepassen. Uiteindelijk hebben heel veel ouders een goed buikgevoel waar ze op mogen vertrouwen. Er moeten altijd meerdere opties blijven. Ouders die stap voor stap blijven zoeken naar wat de beste oplossing is, schenken hun kinderen het mooiste cadeau.

Volgende week: Michel Vandenbosch, voorzitter van Gaia. Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets.

Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content