De reorganisatie van het Palestijnse veiligheidsapparaat is een bijzonder ingewikkelde operatie.

De Palestijnse veiligheidstroepen zijn opgericht in de nazomer van de Oslo-akkoorden. Met de ondertekening van het Caïro Verdrag in 1994 werd door Israël en de Palestijnse Autoriteit de zogenaamde ‘General Security Service’ in het leven geroepen om de orde in de nieuwe autonome Palestijnse gebieden te handhaven en terreuracties tegen Israël te voorkomen. Het was een parapluorganisatie van een twaalftal politiediensten en binnenlandse veiligheidsdiensten, die zowel politietaken, beveiligingstaken als militaire taken hadden.

Dat hele veiligheids- en militaire apparaat moet nu worden verenigd in drie afdelingen (zie artikel). De belangrijkste van de huidige diensten zijn:

1. De Nationale veiligheidsdienst

Met zijn 14.000 officieren is hij verantwoordelijk voor de grenzen rond de A-gebieden (dit zijn de gebieden die volgens de Oslo-akkoorden volledig onder het gezag van de Palestijnse Autoriteit vallen). De commandant van deze afdeling, Abdel Al-Razzak Al-Majaideh, onder Yasser Arafat jarenlang in functie in Gaza, werd onlangs gepensioneerd. De afdeling zal waarschijnlijk opgaan in de Algemene inlichtingendienst.

2. De civiele politie

Het gewone politiekorps, dat in de nieuwe organisatie onder algemene veiligheid zal vallen. Commandant van het 10.000 man sterke korps is sinds kort Mahmoud Afou. Verwacht wordt, dat hij ook in de nieuwe organisatie in functie zal blijven.

3. De Preventieve veiligheidsdienst

Opereert in de Westoever en Gaza. Vormt met zo’n 5000 officieren de belangrijkste inlichtingendienst en antiterrorisme-eenheid. Staat bekend om zijn gebruik van geweld en martelingen bij ondervraging van gearresteerden.

De dienst zal onder de Algemene veiligheidsdienst gaan ressorteren. Het is niet bekend of de huidige commandanten Ihad Hab el Wiah (Westoever) en Rashid Abi Boushbih (Gaza) in functie blijven.

4. De Algemene inlichtingendienst

Is de formele inlichtingendienst en telt zo’n 3000 officieren. Onder leiding van Amin Al-Hindi.

5. De Militaire inlichtingendienst

Deze afdeling wordt geleid door Musa Arafat, tevens commandant van de nationale veiligheidstroepen. De afdeling zal onder de Algemene inlichtingendienst vallen. Onze bron in Ramallah verwacht dat Arafat in functie zal blijven.

6. De Presidentiële veiligheidsdienst

Staat onder leiding van Faisal Abu Sharah. Deze afdeling van zo’n 3000 man was direct gelieerd met Yasser Arafat. Volgens de Israëlische krant Haáretz is het speciale gratificatiesysteem voor deze officieren, die onder Arafat tot de elite behoorden, vervallen en zijn verschillenden onder hen al naar nieuwe functies aan het solliciteren.

Ten slotte zijn er nog enkele kleinere afdelingen zoals de militaire politie, de kustwacht, de politie in de lucht, de brandweer, veiligheidsdienst voor de provincies.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content