De CVP heeft ter wille van de macht zelfs de integriteit van de Christelijke Centrale Openbare Diensten veil.

De top van het Limburgs Universitair Centrum (LUC) is stevig CVP-verankerd. Zowel rector Henri Martens als voorzitter Jos Knapen van de raad van bestuur behoren tot de katholieke zuil. Vast secretaris Willy Goetstouwers was voorzitter van de Kristelijke Werknemersbeweging (KWB) van Diepenbeek.

Voor woensdag 8 mei stonden rectorverkiezingen gepland. De CVP heeft alvast het zekere voor het onzekere genomen. Ze heeft de jongste jaren in Limburg veel verloren, maar wil absoluut het onderwijs in handen houden. Rector Martens heeft daartoe de statuten laten wijzigen, zodat hij, tegen de regels in, nog een derde keer kandidaat kan zijn. Mocht het toch mislopen, is er geen probleem : tegenkandidaat Jules Mullens wordt ook tot de CVP gerekend hoewel niet fanatiek. Als voorzitter voor de raad van bestuur wordt Maurice Kelchtermans naar voren geschoven broer van Vlaams minister Theo Kelchtermans.

Het universiteitsdecreet leidde ertoe dat alle werknemers van het LUC, als Vlaamse ambtenaren, ?ingeschaald? moesten worden. Het LUC organiseerde daartoe in 1993 wat vakbondsmensen ?nepexamens? noemden. Bedoeling was bij voorkeur de bevriende troepen te bevorderen.

Voor de evaluatie van het technisch personeel huurde het LUC, zonder offerte, de lokale afdeling in van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), als ?onafhankelijk extern bureau?. Nochtans betaalt de VDAB het LUC voor een cursus financieel management. Hij bleek evenmin te beschikken over de expertise om zo’n evaluatie uit te voeren.

Vervelend was dat een afgevaardigde van de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten (CCOD) deze werkwijze betwistte. De CCOD heeft aan het LUC veel leden verloren, omdat de vakbond niets tegen de CVP-top wil ondernemen. Een bijeenroeping van het Basisoverlegcomité, waarin vakbonden en bestuur samenkomen, wordt almaar uitgesteld, naar verluidt omdat ?niemand wil geweten hebben dat er een probleem is tussen de CCOD en de top van het LUC.?

In dit licht past de brief die vast secretaris Goetstouwers op 11 april jongstleden naar Chris Herreman van de CCOD in Brussel stuurde. Daarin wijst hij erop dat ?U met de heer Rector heeft afgesproken dat, mede om tot een actief en resultaatbevorderend syndicaal overleg te komen, het aanbeveling verdient om belangrijke agendapunten vooraf informeel te bespreken?. Goetstouwers stelt meer concreet de vraag of de CCOD verwacht dat er zonder dit voorafgaand overleg vergaderd moet worden.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content