MAANDAG 10 DECEMBER.

Volgens een onderzoek van het bureau Human Resources Professional werkt één op de tien Antwerpse ambtenaren veel te weinig. Het absenteïsme voor korte ziektes ligt ook veel te hoog.

[{bull}] Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt (SP.A) neemt in de Leuvense gevangenissen de eerste WIS-computers van de VDAB in gebruik. Gedetineerden die vrijkomen, zullen voortaan beter begeleid worden op de arbeidsmarkt.

[{bull}] De federale regering en de elektriciteitssector bereiken een akkoord over de nucleaire passiva. Er wordt bepaald wie de kosten voor het opruimen van het nucleaire afval draagt. ( Zie ook pag. 52)

DINSDAG 11 DECEMBER.

De Federale Politieraad, die op het evenwicht tussen federale en lokale politiediensten moet toezien, wordt geïnstalleerd. Voorzitter is Fred Evers, oud-burgemeester van Eupen.

[{bull}] Na een klacht van Antwerps burgemeester Leona Detiège (SP.A) onderzoekt het gerecht het gerucht dat zij zich door Zillion-baas Frank Verstraeten heeft laten omkopen om de bouw van de discotheek mogelijk te maken.

[{bull}] Minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) krijgt onverwacht steun van de procureurs en van CD&V’er Tony Van Parys. Zij vinden dat de regering Verwilghen te weinig ruimte geeft.

WOENSDAG 12 DECEMBER.

De Limburgse mediagroep Concentra zegt geen geld meer te hebben voor het tweewekelijkse tijdschrift MaoMagazine. De uitgeverij gaat naar een nieuwe investeerder op zoek.

[{bull}] Kroonprins Filip zal op 4 februari 2002 een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven ontvangen.

[{bull}] Artsen en ziekenfondsen komen overeen dat artsen die bij een patiënt voor meer dan 3000 frank (74,36 euro) technische onderzoeken laten uitvoeren, in de toekomst een deel van hun honorarium verliezen.

[{bull}] De Post gaat klacht indienen tegen een van haar directeurs die om dringende redenen werd ontslagen. Hij wordt verdacht van fraude, corruptie en belangenvermenging.

[{bull}] Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij verbetert de luchtkwaliteit in Vlaanderen langzaam. Maar door het toenemende energieverbruik van de industrie en de gezinnen daalt de uitstoot van koolstofdioxine niet.

DONDERDAG 13 DECEMBER.

Senaatsvoorzitter Armand De Decker (PRL) is woedend op senator Vincent Van Quickenborne (Spirit) die kritiek had gegeven op de stijging van het werkingsbudget van de assemblee.

[{bull}] Het kernkabinet bespreekt een wetsontwerp van minister van Werkgelegenheid Laurette Onkelinx (PS). Daarin staat dat niet de gewone rechter, maar de arbeidsrechter in de toekomst over stakingsgeschillen moet oordelen.

VRIJDAG 14 DECEMBER.

Het Brusselse gewest schaft, net als Vlaanderen, vanaf 2002 het kijk- en luistergeld af. Er komt ter compensatie wel een verhoging van de gewest- en de eigenaarsbelasting.

ZATERDAG 15 DECEMBER.

In de grensgemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog testen 1000 van de 2500 mensen die onderzocht werden op tbc-besmetting positief.

ZONDAG 16 DECEMBER.

Tegen 2004 moet elke Vlaming op minder dan 750 meter van zijn huis een bushalte vinden. In plattelandsgemeenten waar gewone bussen niet renderen, wil De Lijn belbussen of taxi’s inschakelen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content