MAANDAG 17 DECEMBER.

De Luikse Kamer van Inbeschuldigingstelling beveelt de vrijlating van Cosimo Solazzo, Guiseppe ‘Pino’ di Mauro, Richard Taxquet en Mauro di Santis. De vier hadden beroep aangetekend tegen hun onmiddellijke aanhouding in de zaak-Cools. Van de negen verdachten, onder wie oud-minister Alain van der Biest (PS), is Silvio de Benedictis nu nog de enige die vanuit een gevangeniscel moet wachten op het geplande proces.

DINSDAG 18 DECEMBER.

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen (Spirit) gaat tien gebouwen van de onlangs overleden modernistische architect Renaat Braem beschermen. Het gaat om zeven privéwoningen en drie openbare gebouwen, waaronder de Antwerpse politietoren.

[{bull}] Uit statistieken van de NAVO blijkt dat België van alle negentien leden het minst in legermaterieel investeert. Het totale defensiebudget is proportioneel het op twee na kleinste van de alliantie. Van dat budget gaat dan nog het leeuwendeel naar personeelskosten en slechts 5,4 procent naar nieuwe aankopen.

[{bull}] De Hoge Raad voor de Justitie draagt nationaal magistraat Serge Brammertz voor als federale procureur. Zijn aanstelling moet nog wel bekrachtigd worden door minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD).

WOENSDAG 19 DECEMBER.

Op de KULeuven uiten studenten en professoren van de faculteit Politieke Wetenschappen hun ongenoegen over de beslissing van de universitaire overheid om een eredoctoraat uit te reiken aan prins Filip. ( Zie ook pag. 9)

[{bull}] De Vlaamse regering beslist dat energiebedrijven budgetmeters moeten plaatsen bij mensen die moeilijkheden ondervinden om hun elektriciteitsfactuur te betalen. De meter kan telkens door de consument opgeladen worden, zodat die het verbruik onder controle kan houden.

[{bull}] De zelfstandigenorganisatie Unizo verbreekt op haar algemene vergadering officieel de structurele banden met de christen-democratische partij CD&V.

[{bull}] De Belgische glasfabrikant Glaverbel komt volledig in Japanse handen. Asahi Glass Company was al hoofdaandeelhouder, maar brengt nu ook een openbaar overnamebod uit op de aandelen die het nog niet in bezit had.

DONDERDAG 20 DECEMBER.

Volgens een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken zijn ten minste 40.000 mensen in België niet welkom bij de bank als klant, zelfs niet voor de basisdienstverlening.

[{bull}] De Nederlandse vastgoedvennootschap Breevast legt 276,5 miljoen euro neer voor de Brusselse Financietoren. De overheid tekent onmiddellijk een overeenkomst om het gebouw voor een periode van vijfentwintig jaar te huren. Breevast verbindt zich ertoe de constructie te renoveren en het aanwezige asbest te verwijderen.

VRIJDAG 21 DECEMBER.

De regering benoemt twee topambtenaren. Georges Monard wordt topmanager van de federale overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie, voorheen Ambtenarenzaken. Pierre Verkaeren krijgt Begroting en Beheer onder zijn hoede.

MAANDAG 24 DECEMBER.

De Leuvense biergroep Interbrew verkoopt het Britse Carling Brewers aan Coors voor 1,95 miljard euro.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content