MAANDAG 12 MAART.

Uit het ontwerp van decreet over de eindtermen van het secundair onderwijs is het behalen van een theoretisch rijbewijs verdwenen. Dat gebeurde op advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

DINSDAG 13 MAART.

Uit een opiniepeiling in opdracht van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg (VVGG) blijkt dat één op de vier Belgen ooit professionele psychologische hulp heeft ingeroepen.

ù In een wetsontwerp stelt minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) de mogelijkheid voor om een effectieve gevangenisstraf van één jaar in een alternatieve straf om te zetten. Die maatregel moet de overbevolking in de gevangenissen bestrijden. Verwilghen is ook voorstander van meer straffen met elektronisch huisarrest.

ù Met 86 procent van de stemmen wordt Andreas De Leenheer tot rector van de Universiteit Gent verkozen. Hij volgt Jacques Willems op.

ù Het Arbitragehof beslist dat Vlaanderen het recht heeft om een eigen zorgverzekering te organiseren. De poging van Wallonië om tabaksreclame toch toe te laten, wordt door het Arbitragehof op Vlaams verzoek vernietigd.

WOENSDAG 14 MAART.

Verzekeraars kunnen autoverzekeringspolissen moeilijker eenzijdig opzeggen. De betere bescherming geldt vooral voor correcte automobilisten die in ongevallen betrokken raken.

ù De werkgevers van de Antwerpse haven dringen bij het Vlaams parlement aan op een nooddecreet om de schorsing van de bouw van het Deurganckdok in Doel ongedaan te maken. Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) verkiest de uitspraak van de Raad van State af te wachten.

ù In een rondzendbrief van de dienst Vreemdelingenzaken staat dat uitgeprocedeerde illegalen in open asielcentra actief zullen worden opgespoord. Daarbij wordt vooral op de uitwijzing van de gezinshoofden gemikt.

ù De federale overheidsdiensten betogen in Brussel. Ze eisen loonsverhoging en meer werkingsmiddelen.

ù De Bond van Grote en Jonge Gezinnen (BGJG) kant zich tegen het voorstel van minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) over sponsoring voor scholen.

DONDERDAG 15 MAART.

Een frauderende obligatiehandelaar omzeilde jarenlang het controlesysteem van Dexia en slaat een put van 4,4 miljard frank (110 miljoen euro).

ù Het Duitse chemie- en farmaconcern Bayer brengt zijn laatste aandelen van Agfa-Gevaert naar de beurs.

ù Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding dient een klacht in tegen ex-senator Roeland Raes van het Vlaams Blok. Raes heeft op de Nederlandse televisie negationistisch gekleurde uitspraken gedaan.

VRIJDAG 16 MAART.

Janssen Pharmaceutica schrapt 286 banen in Beerse. De onderzoeksafdeling wordt afgeslankt als gevolg van een fusie bij het moederbedrijf Johnson & Johnson.

ZATERDAG 17 MAART.

De burgemeesters van de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand sturen petitieformulieren rond. Daarmee willen ze een volksraadpleging houden over de regionalisering van de gemeente- en provinciewet, een onderdeel van Lambermont-bis.

ZONDAG 18 MAART.

In samenspraak met minister van Defensie André Flahaut (PS) beslist de legertop om de tweehonderd Belgische militairen in Macedonië extra te beschermen. ( Zie ook pag. 120)

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content